cектор документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

Інформація для абітурієнтів

          

Освітня програма

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалавр)

Спеціальність

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Що таке Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалавр)

Сучасна освітня програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Полтавському університеті економіки і торгівлі – це підготовка фахівця, професійна діяльність якого пов’язана із сучасними інноваційними технологіями в галузі інформаційно-документної та бібліотечної діяльності, а також документно-інформаційним забезпеченням управління в організаціях, установах, на підприємствах.

Значна увага в підготовці фахівців за програмою приділяється електронному документуванню, підходам створення та просування бібліотечних продуктів і фондів, а також архівній діяльності з використанням сучасних інформаційно- комунікаційних технологій.

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

 • Туреччина (Papillon Hotels, Delphin Hotels, Hilton Dalaman Sarigerme Resort & SPA, Туристична компанія “Sarpedon Travel”)
 • Болгарія: готельно-ресторанні комплекси у містах: Софія, Варна, Албена, Золоті піски, Сонячний Берег, Св. Костянтина та Єлени, Банско, Приморско, Пампорово
 • літня програма стажування Work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)
 • Китай: ресторан Sushui Beihe Restaurant (м. Лоян, Китай)
 • Туніс: туристичні компанії Coral Travel, Hammamet Travel Service, 5* готелі Тунісу

Стажування проходить в департаментах готельно-ресторанного, туристичного та торгівельного бізнесу: “Front Office and Reception”, “Food and Beverage”, “Housekeeping”, “Entertainment”, “Seller”, “Manufacturing”, “Transfermen”

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • «Документознавство»
 • «Бібліотечна та музейна справа»
 • «Архівознавство»
 • «Аналітико-синтетична переробка документів»
 • «Діловодство»
 • «Видавничі та Web-дизайн»
 • «Електронний документообіг»
 • «Документанальні інформаційні системи»
 • «Захист інформації та інформаційного продукту»

Випускники можуть обіймати посади:

 • фахівець із документно-інформаційного забезпечення управління зі знанням англійської та другої іноземної мови (на підприємстві, в установі)
 • службовець інформаційних і комунікаційних підрозділів державних органів управління й органів місцевого самоврядування, закладів культури
 • офіс-менеджер
 • менеджер із соціальних комунікацій установи, зі зв’язків із громадськістю
 • РR-менеджер
 • фахівець із роботи із ЗМІ (прес-секретар, PR-текстолог)
 • фахівець у галузі бібліотечної справи
 • музеєзнавець
 • архівознавець
 • організатор справочинства

Освітня програма

Документознавство та інформаційна діяльність (бакалавр)

Спеціальність 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Що таке Документознавство та інформаційна діяльність (бакалавр)

Сучасна освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» у Полтавському університеті економіки і торгівлі – це підготовка фахівця, професійна діяльність якого пов’язана з документно-інформаційним забезпеченням управління на підприємстві, в установі, органі державного управління і місцевого самоврядування.

В інформаційному суспільстві, до побудови якого прагне Україна, значного попиту набуває вчасна обробка й передача на різні рівні керування необхідної для прийняття управлінських рішень інформації.

Велика увага у підготовці фахівців за програмою приділяється електронному документуванню, інформаційній діяльності, бо саме сучасні інформаційні технології і системи здатні суттєво змінити форму роботи адміністративного персоналу й управлінців.

Переваги освітньої програми

 • акцентування на електронному документуванні, інформаційній діяльності, навчання сучасним фаховим програмам – особливість підготовки у ПУЕТ
 • гарантоване робоче місце, бо персонал, що знається на документуванні, сучасних IT, має сталі навички супроводу інформаційної діяльності будь якого суб’єкту господарювання,  потрібен усюди, незважаючи на кризи
 • електронний уряд України, технології якого активно запроваджуються, потребує фахівців з компетенціями документознавців, що знаються на інформаційних технологіях і системах
 • за програмою можна навчатися очно, заочно, заочно-дистанційно, у магістратурі –  ще й суто дистанційно
 • у викладанні активно застосовуються професійні рекомендації фахівців-практиків
 • студенти проходять зарубіжні стажування від університету терміном до півроку з оплатою до $ 600 на місяць

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

 • Туреччина (Papillon Hotels, Delphin Hotels, Hilton Dalaman Sarigerme Resort & SPA, Туристична компанія “Sarpedon Travel”)
 • Болгарія: готельно-ресторанні комплекси у містах: Софія, Варна, Албена, Золоті піски, Сонячний Берег, Св. Костянтина та Єлени, Банско, Приморско, Пампорово
 • літня програма стажування Work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)
 • Китай: ресторан Sushui Beihe Restaurant (м. Лоян, Китай)
 • Туніс: туристичні компанії Coral Travel, Hammamet Travel Service, 5* готелі Тунісу

Стажування проходить в департаментах готельно-ресторанного, туристичного та торгівельного бізнесу: “Front Office and Reception”, “Food and Beverage”, “Housekeeping”, “Entertainment”, “Seller”, “Manufacturing”, “Transfermen”

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • Документознавство
 • Аналітико-синтетична переробка інформації
 • Управлінське документознавство
 • Стандартизація інформаційних продуктів і послуг
 • Електронний документообіг
 • Документні інформаційні системи
 • Інформаційно-аналітична діяльність
 • Захист інформації та інформаційного продукту

Випускники можуть обіймати посади:

 • фахівець з документно-інформаційного забезпечення управління зі знанням англійської і другої іноземної мови (на підприємстві, в установі)
 • службовець інформаційних й комунікаційних підрозділів державних органів управління і органів місцевого самоврядування
 • офіс-менеджер
 • менеджер із соціальних комунікацій установи, зі зв’язків із громадськістю
 • РR-менеджер
 • фахівець з роботи із ЗМІ (прес-секретар, PR-текстолог)
 • координатор ділових презентацій та проектів
 • спеціаліст організаційного відділу, кадрової служби, інформаційного центру
 • Інформаційний аналітик

Освітня програма

Документознавство та інформаційна діяльність (магістр)

Спеціальність 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Що таке Документознавство та інформаційна діяльність (магістр)

Сучасна освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» у Полтавському університеті економіки і торгівлі – це підготовка спеціаліста, професійна діяльність якого пов’язана з документно-інформаційним забезпеченням управління на підприємствах різних галузей, в організаціях, установах усіх форм власності, комерційних структурах, у державних і відомчих архівах, бібліотеках, музеях тощо.

Велика увага в підготовці фахівців за програмою приділяється:

 • електронному документуванню, інформаційній діяльності, бо саме сучасні інформаційні технології та системи здатні суттєво змінити форму роботи адміністративного персоналу й управлінців
 • електронному урядуванню України, технології якого активно запроваджуються, і потребує фахівців із компетенціями документознавців, що знаються на інформаційних технологіях і системах

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

 • Туреччина (мережа готелів Papillon Hotels, Gloria Hotels&Resorts, готелі Spice Hotel&SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort)
 • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA)
 • Літня програма стажування Work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2) Стажування проходить в департаментах: «Food and beverage», «Service», «Housekeeping», «Seller», «Courier»

Основні види професійної діяльності магістра з документознавства та інформаційної діяльності:

 • державне управління загального характеру та надання державних послуг суспільству загалом
 • діяльність у сфері зв’язків із громадськістю
 • консультування з питань  інформатизації, комерційної діяльності й керування  та надання інформаційних послуг
 • адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги
 • оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність
 • діяльність інформаційних агентств та головних управлінь (хед-офісів)
 • діяльність агентств працевлаштування
 • дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
 • рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку
 • організування конгресів і торговельних виставок
 • лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
 • обслуговування систем безпеки
 • функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
 • діяльність громадських, релігійних, політичних організацій
 • діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій та  спілок

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • «Галузеве документознавство»
 • «Документно-інформаційне забезпечення управління»
 • «Теорія та практика прийняття управлінських рішень»
 • «Консалтинг в інформаційній діяльності»
 • «Інформаційна діяльність у держорганах та установах»
 • «Інформаційна безпека та захист»

Випускники можуть обіймати посади:

 • керівник інформаційних і комунікаційних підрозділів державних органів управління та органів місцевого самоврядування
 • фахівець із документно-інформаційного забезпечення управління зі знанням іноземної мови (на підприємстві, в установі)
 • офіс-менеджер
 • менеджер із соціальних комунікацій установи, зі зв’язків із громадськістю
 • РR-менеджер
 • фахівець з роботи із ЗМІ (прес-секретар, PR-текстолог)
 • координатор ділових презентацій та проектів
 • керівник організаційного відділу, кадрової служби, інформаційного центру
 • інформаційний аналітик
 • професіонал у галузі архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, науково-технічної інформації, документознавства