кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах

 
Загальна інформація
Інформація для абітурієнтів
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Контакти

Історія кафедри

           

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах заснована у 1985 році. Сучасну назву набула у 2013 році.

Кафедра, на щастя, мала своє джерело, яке надало їй певного потенціалу і наснаги з усіма традиціями і культурою, які ще й досі живуть і яскраво відображуються  в усіх зовнішніх проявах: патріотизмі, любові і відданості справі, високій культурі та міцному інтелекту.

Історія кафедри ІДЕС починається з діяльності окремої секції “механізаторів” кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. 

Серед викладачів кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, які своїм натхненням та любов’ю до власної справи стали джерелом для майбутніх поколінь кафедри ІОС були: Козак Іван Давидович, Лебедєва Марія Дмитрівна, Дєріглазова Клавдія Олексіївна, Мельник Світлана Іванівна, Верига Юстина Андріївна, Зима Галина Іванівна, Заєць Олексій Вікторович, Нетикша Євген Йосифович, Сухарєв Василь Кирилович, Бардінов Василь Несторович, Ополонський Іван Володимирович, Ребрик Іван Петрович та інші.

Кадровий склад секції “механізаторів”, що виокремилися в кафедру інформаційно-обчислювальних систем:
Бардінов Василь Несторович
Ополонський Іван Володимирович
Деріглазова Клавдія Олексіївна
Ребрик Іван Петрович
Зима Галина Іванівна
Наливайко Наталія Яківна
Вінніченко Ольга Федорівна
      
Ребрик І.П. Наливайко Н.Я.

Викладачами секції здійснювалося навчання з дисциплін: “Обчислювальні машини і програмування” та “Організація машинної обробки економічної інформації”.

Цікаві спогади: - про участь у самодіяльному народному хорі “Явір”.

Участь викладачів у цьому колективі була реальною і надзвичайно активною формою духовного і патріотичного виховання студентів. Студенти відчували значення  культури і духовності для високоосвіченої людини, бо бачили поруч завзятість викладачів і їх ставлення як до народної пісні так і до культури взагалі.

Хор являв собою єдиний колектив з єдиною задачею – нести культуру у світ, а головне прославляти українську народну пісню. І пісні хору лунали у багатьох містах України, Росії, Білорусії та Угорщини.

За значний внесок у розвиток культури колектив хору було визнано званням – народний, а його учасники нагороджені  державними відзнаками.

То не з гірських вершин вода летить,
То лине щира пісня з України
І голос її лунко так дзвенить
по всіх усюдах рідної країни.
***
Та пісня труд нелегкий прославля,
Та пісня славить мудрую людину.
В тій пісні ми оспівуєм життя
Великої і рідної країни.
***

Динамічний науково-технічний прогрес у області обчислювальної техніки та створення програмного забезпечення не подарував викладачам жодного року для перепочину.

Початок 1990 – х років у сфері інформаційно-комунікаційних технологій характеризується надзвичайним  поширенням автоматизованих систем управляння (АСУ). Постійне оновлення програмно - технічного забезпечення процесів автоматизації  вимагав динамічного оновлення  знань та умінь з питань теорії та практики  АСУ. Для підкріплення дисциплін кафедри новими знаннями з теорії управління кафедру було об’єднано з кафедрою управління. І у 1984 році секцію було реорганізовано у окрему кафедру  - Управління та Інформаційно – Обчислювальних Систем (УІОС). Після об’єднання двох кафедр заступником завідувача було призначено Маслову Анастасію Дмитрівну, яка попередньо очолювала кафедру управління.

Становлення (1985 – 1994 рр.)

Період становлення кафедри пов’язаний із значними революційними перетвореннями у сфері розвитку обчислювальної техніки і програмного забезпечення, тому цей період можна охарактеризувати як етап абсолютного переходу від механізації до автоматизації на базі ЕОМ нового покоління – малих, міні ЕОМ та ПЕОМ.

У 1985 році було кафедру УІОС було реорганізовано у кафедру  Автоматизованих систем обробки економічної інформації (АСОЕІ), яку пізніше перейменовано у кафедру інформаційно-обчислювальних систем (ІОС).

Кадровий склад кафедри

Піонерами нової справи на кафедрі інформаційно-обчислювальних систем стали: Бардінов Василь Несторович, Ополонський Іван Володимирович, Деріглазова Клавдія Олексіївна, Ребрик Іван Петрович, Наливайко Наталія Яківна, Валентинов В’ячеслав Аркадійович, Чернишова Інна Зельмівна, Вінніченко Ольга Федорівна, Денисенко Наталія Григорівна, Шиленко Людмила Іванівна.

Очолив нову кафедру - Бардінов Василь Несторович - висококваліфікований спеціаліст з систем машинної обробки даних.

БАРДІНОВ В.Н.

Оновлення (1994 – 1997 рр.)

“Інформаційна революція, про яку мріяла інтелектуальна частина суспільства, СТАЛАСЯ !!!”

Значною віхою у житті кафедри став період, коли із Гомельського кооперативного інституту на кафедру  було запрошено Прокушеву Аллу Павлівну як молодого і перспективного спеціаліста з питань автоматизованих систем управління. Своїм ентузіазмом, революційним характером ця мініатюрна жінка натхнула весь колектив кафедри на активне включення у революційні перетворення.

ПРОКУШЕВА А.П.
ПРОКУШЕВА А.П.

Викладачі активно займалися підвищенням свого наукового та професійного  рівня, проходили перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації та навчання у аспірантурах.

Розвиток (1997 – 2000 рр.)

Навчально-педагогічна робота

Набутий у попередні періоди досвід колектив кафедри продовжує розвивати і удосконалювати у режимі еволюційного розвитку під керівництвом нового завідувача кафедри – Енгеля Петра Станіславовича.

ЕНГЕЛЬ П.С.

В цей період завершується виконання колективом кафедри теми: “Вивчення шляхів інтенсифікації навчально-виховного процесу на основі комп’ютерних технологій навчання (науковий керівник Енгель П.С., бюджетна тема шифр 08.00.00, І кв.1995- І кв. 1998 рр.);

Починається робота над новою великою темою для інституту – “Методичне і програмне забезпечення наскрізної комп’ютерної підготовки студентів ПКІ” (науковий керівник Енгель П.С., госпрозрахункова тема, договір підряду № 3 від 04.01.1999 р.). Основною задачею теми поставлено  - підвищення рівня науково-методичних видань до подальшого переходу і розвитку дистанційної освіти.

На цей час практично усі викладачі кафедри вільно володіють офісними технологіями і вже успішно розробляють на їх основі інноваційні методики для викладання теоретичного матеріалу і практичного навчання студентів.

Парк ПЕОМ, який використовується кафедрою в цей час, вже налічує від 5 до 10 комп’ютерних класів. У навчальний графік впроваджується нова форма занять – індивідуальні. Для проведення занять викладачами кафедри створюються нові засоби навчання – електронні.  

Створюються перші електронні посібники засобами простих текстових, а згодом і гіпертекстових документів. Такі розробки стають доступними кожному студенту у режимі реального доступу до ПЕОМ. Зникає потреба прив’язки до паперових видань. Нова технологія навчання не лише надає можливість кожному студенту у зручний час самостійно опрацьовувати необхідний теоретичний матеріал а і відпрацьовувати і закріплювати навички роботи з ПЕОМ.

Це – революція у педагогічних технологіях. Викладач може лише консультувати, що  значно підвищує активність студентів на занятті і рівень їх самостійності при навчанні. Кожний студент отримує безмежний доступ до необхідного матеріалу;  можливість самостійного опрацювання будь-якої дисципліни та .можливість дистанційного навчання.

Так створюється нова традиція  з  розробки і впровадження елементів дистанційного навчання.

Інноваційні перетворення (2001 – 2008 рр.)

Загальною ознакою даного історичного етапу – є інноваційне оновлення кафедри у всіх напрямках її життєдіяльності. На кафедрі з’являються молоді спеціалісти з оновленими знаннями і світоглядами.

Особливою подією у житті кафедри був прихід Макарової Маріанни Володимирівни, з яким пов’язані суттєві зміни в інформатизації навчального процесу як на кафедрі, так і в університеті в цілому. У 2003-2006 роках вона навчається в очній докторантурі Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем в освіті НАН і МОН України (м. Київ), готує до захисту докторську дисертацію за темою “Становлення цифрової економіки постіндустріального суспільства”, котру захищає наприкінці 2006 року за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом.

У 2003-2005 роках кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Козир Олександр Олександрович, у 2005-2006 роках – кандидат фізико-математичних наук, доцент Ємець Єлизавета Михайлівна.

КОЗИР О.О.

У ці роки значно змінюється кадровий склад кафедри, він поповнюється новими молодими кадрами, розпочинається активна робота з підготовки методичного забезпечення дисциплін кафедри за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, наповнення банку електронних посібників віртуально-тренінгової системи SITA.

ЕМЕЦЬ Е.М.

У 2005 році відбулося урочисте святкування 20-річчя заснування кафедри інформаційно-обчислювальних систем, на яке зібралися численні гості – випускники університету, завідувачі кафедри різних років, в тому числі, шановна Алла Павлівна Прокушева (м. Білгород,  Росія), керівництво університету, студенти, які привітали своїх викладачів газетами і номерами святкового концерту:

Скільки віддано сили, душі і натхнення
Справі вірній і добрій – навчанню студентів.
Віддавали свій час ми, наснагу і славу
Служінню великій комп?ютерній справі.
20 літ проминули, наче птахи–лелеки,
Що несли з кожним роком нам нові відкриття.
Починалося все в нас  із “Аскот” й табуляторів,
А тепер без комп’ютеру не бачимо сенсу життя.
За ці роки на кафедрі  чимало зробили,
Щоб еру інформації впровадити в  життя.
Працювали постійно, без вагань і щосили
Задля вірної справи та її майбуття.
І сьогодні ми з гідністю знаємо, віримо,
Що зусилля немарними наші були.
Бо усі, кого вчили ми, зараз  працею власною
Прославляють комп’ютерну еру і силу її. 

У 2011 році на кафедрі починає працювати фахівець з документознавства, к.і.н., доцент Дроздова О.В., до навчального процесу залучається д.і.н., архівознавець, доцент кафедри культурології Оніпко Т.В. Кафедра стає випусковою і змінює назву на кафедру інформаційної діяльності в економічних системах. Нині кафедру очолює доктор економічних наук, професор Макарова М.В., на кафедрі працюють 2 доктори - історичних і фізико-математичних наук, 7 кандидатів історичних, економічних, технічних історичних наук,а також асистентська молодь. Під керівництвом провідних професорів і доцентів кафедри науковими дослідженнями з проблем структурних змін в економіці і освіті під впливом інформаційно-комунікативних технологій займалися аспіранти – Кальченко Я.Ю., Антоненко О.Б., Щербань А.А., Кісіль О.М. тощо

У вересні 2013 року університетським наказом  випускову кафедру перейменовано в кафедру документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, щоб чітко виокремити її фахову спрямованість.