cектор документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

Навчально-методичне запезпечення спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

          

Аналітико-синтетична переробка документів

Бібліотечна справа

Електронний документообіг

Інтелектуальні інформаційні технології

Інформаційні системи в менеджменті

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології