кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах

 
Загальна інформація
Інформація для абітурієнтів
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Контакти

          

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ З ГРИФОМ МОНУ

ІНФОРМАТИКА І КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК/М.В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С.В. Запара. – Суми: Університетська книга, 2003.

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК/Макарова М.В. - К.: Академія, 2004.

ІНФОРМАТИКА І КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК/М.В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С.В. Запара. 2-ге видання. - Суми: Університетська книга, 2008. 

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА: ПІДРУЧНИК/Макарова М.В., Гаркуша С.В., Білоусько Т.М., Гаркуша О.В.   - Суми: Університетська книга, 2011.

АВТОРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ САЙТИ З ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ 

e-commerceua.blogspot.com  – предметний блог д.е.н., проф. Макарової М.В. з дисциплін “Електронна комерція”, “Інтернет-технології в бізнесі”, “Інформаційні системи і технології у банківській справі”, “Ефективність інформаційних систем”

olenadvirna.blogspot.com  – предметний блог асистента Двірної О.А.

КАТАЛОГ ДЕЯКИХ МЕТОДИЧНИХ Intranet-ресурсів кафедри ДІДЕС за останні роки  за окремими дисциплінами, розташованих в електронній бібліотеці університету і доступних з його локальної мережі

Інформаційні технології в діловодстві

 1. Макарова М.В.,  Гаркуша С.В., «Інформаційні технології в діловодстві»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.02105 «Діловодство та інформаційна діяльність»).  – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.

Комп’ютерна та організаційна техніка

 1. Ольховський В.О., «Комп’ютерна та організаційна техніка»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.050201).  – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.

Аналітико-синтетична переробка документів

 1. Дроздова О.В., «Аналітико-синтетична переробка документів»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.02105 «Діловодство та інформаційна діяльність»). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012

Математичні основи інформаційної діяльності

 1. Колєчкіна Л.М., «Математичні основи інформаційної діяльності»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.02105 «Діловодство та інформаційна діяльність»).   – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012

Документальні інформаційні системи

 1. Н.Я.Наливайко, «Документальні інформаційні системи»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105).   – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.

Документознавство

 1. Дроздова О.В., «Документознавство»: Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки  6.020105  «Документознавство та інформаційна діяльність»).  – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.  

Стандартизація документально-інформаційних систем і ресурсів

 1. Н.Я.Наливайко, «Стандартизація документально-інформаційних систем і ресурсів»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.02105 «Діловодство та інформаційна діяльність»).   – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012

Університетська освіта

 1. Макарова М.В., Дроздова О.В., Білоусько Т.М., «Університетська освіта»: Програма навчальної практики і  методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з «Університетської освіти» студентами напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.

Діловодство

 1. Дроздова О.В., «Діловодство»: Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105 «Діловодство та інформаційна діяльність»). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.

Галузеве документознавство

 1. Дроздова О.В., Макарова М.В., Галузеве документознавство: Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.
 2. Дроздова О.В., Макарова М.В., Галузеве документознавство: Методичні рекомендації  щодо виконання курсових робіт для студентів спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.

Інтернет-технології та ресурси

 1. Білоусько Т.М., «Інтернет-технології та ресурси»:  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105 «Діловодство та інформаційна діяльність»).  – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012

Управлінське документознавство

 1. Дроздова О.В., «Управлінське документознавство»: Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно – модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105 «Діловодство та інформаційна діяльність»). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012

Захист інформації та інформаційного продукту

 1. Колєчкіна Л.М., Литвиненко Ю.О., Двірна О.А., «Захист інформації та інформаційного продукту»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105 «Діловодство та інформаційна діяльність»).  – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012

Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)

 1. Макарова М.В., „Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)”: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105 «Діловодство та інформаційна діяльність»).   – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.
 2. Макарова М.В., «Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)»: Методичні рекомендації  для виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.

Організація та управління діяльністю інформаційних установ

 1. Колєчкіна Л.М., Литвиненко Ю.О., Двірна О.А., «Системний аналіз інформаційної діяльності»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105 «Діловодство та інформаційна діяльність»).  – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012

Прикладне програмне забезпечення (Комп'ютерні видавничі системи)

 1. Ольховський В.О., «Прикладне програмне забезпечення (Комп'ютерні видавничі системи)»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105 «Діловодство та інформаційна діяльність»).   – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012

Web-дизайн

 1. Юдін О.М., «Web-дизайн»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105 «Діловодство та інформаційна діяльність»). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.
 2. Енгель П.С., «Проектування інформаційних систем»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105).  – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.

Комп’ютерні мережі та системи

 1. Макарова М.В., Гаркуша С.В.,  Гаркуша О.В., «Комп’ютерні мережі і системи»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.020105).   – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.

Консалтинг в інформаційній діяльності

 1. Макарова М.В., Консалтинг в інформаційній діяльності: Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.

Електронна комерція

 1. Макарова М.В., Лавренюк Р.М., "Електронна комерція": Навчально-методичний для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”. 2012

РІЗНЕ

 1. Макарова М.В., Програма навчальної інформаційної практики для студ. напряму підготовки 6.020105). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.
 2. Макарова М.В., Білоусько Т.М., Дроздова О.В., Програма наскрізної практичної підготовки для студ. напряму підготовки 6.020105 «Діловодство та інформаційна діяльність»). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.
 3. Юдін О.М., Методичні поради студенту з вивчення дистанційних курсів. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012.
 4. Макарова М.В., Колєчкіна Л.М., Білоусько Т. М., Дроздова О.В., Юдін О. М., Ольховський В.О., Наливайко Н.Я., Методичні рекомендації до виконання бакалаврської кваліфікаційної випускної роботи для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Полтава : ПУЕТ, 2013.
 5. Колєчкіна Л.М., Макарова М.В., Методичні рекомендації щодо написання магістерської кваліфікаційної випускної роботи для студентів спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Полтава: ПУЕТ, 2013.
 6. Макарова М.В., Юдін О.М., Ольховський В.О., Програма передмагістерської виробничої практики для студентів спеціальності 8.0210501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Полтава: ПУЕТ, 2013.
 7. Макарова М.В., Програма науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.0210501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Полтава: ПУЕТ, 2013.