кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах

 
Загальна інформація
Інформація для абітурієнтів
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Контакти

Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна тема кафедри  

№ з/п

Назва науково-дослідної теми

Номер державної/універси
тетської реєстрації*

Науковий керівник

Термін виконання

1.

Використання документного фонду Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви»

0116U007651/435/16

Оніпко Т.В., д.і.н., проф. завідувач кафедри ДІДЕС

  Жовтень  2019 р. – жовтень 2021 р.

Наукові школи

№ з/п

Назва наукової школи

Науковий керівник

1.

Векторні задачі на комбінаторних конфігураціях, методи їх розв’язання

Колєчкіна Л.М., проф., д.фіз.-м.н., проф.

2.

Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій

Макарова М.В., проф.,
д.е.н, проф.

Напрями наукових досліджень вчених кафедри

проф. Макарова М.В.

 • Документальні інформаційні системи;
 • Стандартизація документальних систем і ресурсів;
 • Галузеве документознавство.

проф. Оніпко Т.В.

 • Документознавство;
 • Бібліотечна та музейна справа;
 • Архівознавство.

проф. Колєчкіна Л.М.

 • Проектування баз даних та інформаційних систем;
 • Захист інформації та інформаційного продукту;
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ.

доц. Білоусько Т.М.

 • Електронний документообіг;
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології;
 • Консалтинг в інформаційній діяльності.

ас. Двірна О.А.

 • Прикладне програмне забезпечення;
 • Видавничі системи і Web-дизайн;
 • Компютерні системи перекладу.

Захист дисертацій

 10 грудня 2019 року асистент кафедри ДІДЕС Двірна О.А. захистила дисертацію у Харківському національному університеті радіоелектроніки на тему: «Моделі та методи розв'язування векторних задач дискретної оптимізації на комбінаторних конфігураціях», що подається на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Акредитаційні експертизи  освітньо-професійних програм

Червень 2018 р. – акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність зі спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Грудень 2018 р. – акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність зі спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Участь у наукових заходах

Наукові конкурси та олімпіади

Грудень  2016 р. Студенти групи ДІД-31 Пащенко Ю.В. та Карпенко Ю.Ю. посіли І місце за участь у конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», ініційований Полтавською обласною радою. Наукова робота на тему «Участь молоді в організації та розвитку екотуризму на Лохвиччині» (науковий керівник – д.і.н., проф. Оніпко Т.В.).

Березень 2017 р. Студентка групи ДІД-51 м Тесля Т.С. посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів з напряму «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,  м. Кременчук). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Колєчкіна Л.М.

Квітень 2017 р. Студентка групи ДІД-41 Шацька О. та студентки групи ДІД-51 м Тесля Т.С. і Рябуха А.М. взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з документознавства та інформаційної діяльності, яка проходила в Одеському національному політехнічному університеті. Всі троє отримали почесні сертифікати. Крім цього Шацька О. отримала окрему грамоту за знання офісних технологій.

Наукові конференції в ПУЕТ

Квітень 2018 р. Участь студентів 1–5 курсів у роботі XLI Міжнародної наукової студентської конференції Полтавського університету економіки і торгівлі «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльності підприємств і установ».

Березень 2019 р. Студенти 1-6 курсів денної та заочної форм навчання  спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» взяли активну участь у роботі щорічної наукової студентської конференції ПУЕТ.

Грудень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-61 м Костиренко О.В. взяли участь у роботі ХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації», яка проходила в ПУЕТ  за ініціативи Національної спілки краєзнавців України, Інститут історії України НАН України та Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Грудень 2019 р. Студентка групи ДІД-21 Линник А.С. взяла участь у роботі V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь і наука в ХХІ сторіччі», що проходила в ПУЕТ.

Участь у наукових конференціях за межами ПУЕТ

Червень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 360-річчя Конотопської битви), організованій Львівським науковим товариством імені Т. Шевченка,
м. Львів.

Жовтень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у Сьомій Всеукраїнській науковій конференції «Держава і Церква в новітній історії України», яка проходила в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

Жовтень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-61м  Костиренко О.В. взяли  участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», організованій редакцією редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience, м Дніпро. Отримали сертифікати учасників конференції.

Листопад 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В., студенти групи ДІД-21 Козоріз Т.В. і Поливода Д.В. взяли участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи», яка проходила в ПНТУ імені Юрія Кондратюка.

Листопад 2019 р. Студентка групи ДІД-61 м Костиренко О.В. взяла участь у роботі ХХVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Наука і вища школа», організованій Запорізьким класичним приватним університетом.

Грудень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-21 Поливода Д.В. взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», організованій редакцією редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience, м Дніпро. Отримали сертифікати учасників конференції.

Участь у круглих столах

Січень 2017 р. Студенти групи ДІД-51 м Тесля Т.С. та Рябуха А.М., а також викладачі кафедри ДІДЕС зяли участь у засіданні круглого столу«Невтомний трудівник і ретельний дослідник полтавського минулого» (з нагоди 166-ї річниці від дня народження першого директора музею Полтавської битви І.Ф. Павловського).

Листопад 2018 р. Студенти груп ДІД-11 та ДІД-11і взяли участь у круглому столі з нагоди 85-річниці Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, який відбувся у Полтавській обласній державній адміністрації.

Жовтень 2019 р.  Круглий стіл на тему «Історія Глобинського району мовою архівних документів» за участю студентів груп ДІД-21 та дІД-61 м і відомого краєзнавця та історика Григор’єва В.М., завідувача музею історії ПУЕТ Алімана М.В. та викладачів кафедри ДІДЕС.

Листопад 2019 р.  Круглий стіл на тему «Бібліографія: теорія та практика» за участю студентів групи ДІД-11б  заочної форми навчання та завідувачки філіалу № 7 Централізованої бібліотечної системи м. Полтави Заливчої Л.О. та викладачів кафедри ДІДЕС.

Участь у презентаціях

Березень 2017 р. Студенти 1, 2, 3 та 5 курсів та викладачі кафедри ДІДЕС  стали учасниками  відкриття виставки-презентації історичних документів Державного архіву Полтавської області з нагоди 100-річчя Української революції.

Березень 2017 р. Студентки групи ДІД-31 Карпенко Ю.Ю. та Пащенко Ю.В. і д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяли участь у презентації наукового видання к.і.н., доц. кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка Шаповал Л.І. «Словник етнографічних (етнологічних) понять і термінів», яка проходила в Полтавському Краєзнавчому музеї.

Жовтень 2017 р. Участь студентів групи ДІД-61 м Теслі Т.С. та Рябухи А.М. і д.і.н., проф. Оніпко Т.В. у презентації книги відомого українського історика-джерелознавця В. Брехуненка «Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле», яка відбулася у Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви".

Квітень 2018 р. Студенти 2, 3 та 4 курсів і викладачі кафедри ДІДЕС взяли участь у презентації фотовиставки в Державному архіві Полтавської області з нагоди 100-річчя від дня народження відомого українського письменника та громадського діяча, нашого земляка Олеся Гончара.

Інші наукові заходи

19–20 грудня 2019 р. Студенти групи ДІД-61 м денної та заочної форм навчання захистили магістерські роботи. З 18 студентів 11 осіб отримали дипломи з відзнакою.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

Монографії

 1. Оніпко Т.В. Експортно-збутова діяльність споживчої кооперації України: досвід 1920-х років : монографія / Т.В. Оніпко. – Полтава: ПУЕТ, 2016. –
  333 с.  –  19,3 д.а.
 2. Макарова М.В. Новітній інструментарій інтернет-маркетингу// Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: колективна монографія за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко  / М.В. Макарова. –  Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.
 3. Kartseva V. V., Kolechkina L. M., Mykhailova N. V.  Eventological scoring for methodology formation to provide financial stability for enterprises and organizations of consumer cooperation / V. V. Kartseva, L. M. Kolechkina, N. V. Mykhailova // Scientific development and achievements, London, United Kingdon, 2018 – C. 383–395. (розділвмонографії).

 Наукові статті і тези доповідей

  Д.і.н., професор  Оніпко Т.В.

Наукові статті

 1. Оніпко Т.В. Учений-емігрант Олександр Билимович як дослідник історії вітчизняної кооперації / Т.В. Оніпко // Емінак : Науковий щоквартальник.  –  Миколаїв, НДЦ «Лукомор’є». – 2016. – №1 (13).  (Січень-березень). Том 3. –
  С. 126-132. – 0,6 д.а.  РИНЦ Science Index, Оpen Academic Journals Index (Росія) та Google scholar (США),  EBSCO Information Services (EBSCO, США).
 2. Оніпко Т.В. Внесок споживчої кооперації України у забезпечення населення та армії в роки першої світової війни /  Т.В. Оніпко, М.В. Аліман  // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 13. (Серія – Гуманітарні науки). – С. 136-140. – 0,5 д.а.
 3. Оніпко Т.В. Доброчинна діяльність споживчої кооперації УСРР в українському селі в 20-ті рр ст. ХХ ст. / Т.В. Оніпко //  Емінак: науковий щоквартальник. –  2016 р.  – 2016. – № 3 (15). – Том 1. – С. 52–56. – 0,5 д.а. Google scholar, EBSCO Discovery Service, E-library.ru, Science index, Open Academic Journals Index. 
 4. Оніпко Т.В. Залучення вітчизняної споживчої кооперації до святкування міжнародного дня кооперації: ретроспектива 1920-х років / Т.В. Оніпко // Український селянин (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). – 2016 р. – № 16. – С. 24–27. – 0,6 д.а.  Index Copernicus.
 5. Оніпко Т.В. Взаємозв’язки українських і закордонних кооператорів: досвід 1920-х років / Т.В. Оніпко // Наукові записки історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя ЗНУ,  2016. – № 46. –С.134–138. – 0,5 д.а. Index Copernicus та РІНЦ.

Тези доповідей

 1. Оніпко Т.В. Сучасний музейний продукт / Т.В. Оніпко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи: матеріали ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21 листопада 2019 р., ПНТУ імені Юрія Кондратюка / редкол. : І.Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. – Полтава: ПНТУ імені Ю. Кондратюка,  2019.  – С.142–146. – 0,3 д.а.
 2. Оніпко Т.В. Самійло Величко: козацький літописець (1670–1728 рр.) / Т.В. Оніпко // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 360-річчя Конотопської битви), 30.06.2019 р.: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: Наукове товариство імені Т. Шевченка в Україні, ВГО «Українське реєстрове козацтво», 2019. –   С. 104–106. – 0,2 д.а.

Д.е.н., професор  Макарова М.В.

Наукові статті

 1. Макарова  М.В.    Віртуальні організації як концепція штучного інтелекту, її комунікативний аспект/ М.В. Макарова // Зб. наук. праць «Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем». – Київ: МННЦ ІТС НАН України та МОН України, 2014. –  Випуск № 19. –  С. 252–275. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3449.
 2. Макарова  М.В.     Інформаційне забезпечення запровадження  систем електронної комерцii підприємств з урахуванням ризикованості їх розвитку/ М.В. Макарова // Зб. наук. праць  «Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем».  –  Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних систем і технологій НАН України та МОН України, 2015. –  Випуск № 4. – С. 48–66. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3440.
 3. Макарова М.В. Обґрунтування стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій/ М.В. Макарова, Т.М. Білоусько,
  Р.М. Лавренюк // Науковий вісник Полісся. – 2016. –  №4. – C. 29-38. (Web of Science). http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5486/1/Obgrun_29–38.pdf.
 4. Макарова М.В. Интеллектуальное моделирование E-готовности информационной экономики/ М.В. Макарова//Управляющие системы и машины (УСиМ): междунар. науч. журн.   – 2016. – № 4. –  С. 52–61. http://usim.irtc.org.ua/arch/2016/4/7.pdf.
 5. Макарова  М.В. Комунікації в туризмі: основи дослідження, види та шляхи розвитку / М.В. Макарова//Ефективна економіка. – 2017. – № 1. –  С. 48–66. Фахове видання. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5832.
 6. Макарова  М.В. Функціональні ролі криптовалют у цифровій економіці/ –М.В. Макарова//Збірник наукових праць КНЕУ  «Моделювання та інформаційні системи в економіці».  – 2018. – Випуск  №96. – С.146–156.
 7. Макарова  М.В. Інформаційні інноваційні технології в управлінні промисловими підприємствами: сучасні аспекти/ М.В. Макарова//Вісник Приазовського Державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – С.153-160.  http://ves.pstu.edu/article/download/169180/168962.
 8. Макарова М.В. Проблемні питання розробки національної стратегії розвитку інформаційної сфери країни з перехідною економікою/
  М.В. Макарова//Науковий журнал «Економіка: реалії часу».  – 2018.  – № 3 (37). – С. 64–70. (Index Copernicus). https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No3/68.pdf.
 9. Макарова М. В. Вплив екосистеми біткоіна на цифрову економіку/ М.В. Макарова//Науковий журнал «Економіка. Екологія.Соціум», № 2(3). – 2018. – С.35-44.  (Index Copernicus International). https://ees-journal.com/index.php/journal/article/view/71.
 10. Макарова М.В. Впливінноваційнихінформаційнихтехнологійнадіяльністьпромисловихпідприємстввумовах Industry 4.0/ М.В. Макарова// Теоретичнііпрактичніаспектиекономікитаінтелектуальноївласності. – Випуск 17. – 2018. – С. 286–293/ (Index Copernicus).http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22453.

Тези доповідей

 1. Макарова М.В. Налагодження соціальних комунікацій у робочих групах напрямів підготовки і спеціальностей/ М. В. Макарова // Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу:  матеріали XLI Міжнародної науково-методичної конференції, (м. Полтава, 18–19 лютого 2016 року). – Полтава: ПУЕТ, 2016. – С. 222-224.
 2. Макарова М. В. Проблеми використання електронного документа в комерційному підприємстві/ М. В. Макарова, М.Р. Антонян // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 трав. 2016 р.) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 133–135.
 3. Макарова М. В. Сучасні методи інформаційної аналітики / М. В. Макарова // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м.  Полтава, 12–13 трав. 2016 р.) / за ред. М.В. Макарової.  – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 125–129.
 4. Макарова М.В. Інформаційний вакуум і гіпертекстова репутація компаній в інтернеті / М. В. Макарова, К.С.  Лавренюк // Людина в інформаційному просторі: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 грудня 2016 р). – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих, 2016. – С.115–117.
 5. Макарова М. В.  Проблеми створення «прозорого» урядового порталу / М. В. Макарова, А.В. Швидка// Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12–13 трав. 2016 р.) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 48–51.
 6. Макарова М. В. Практичні аспекти інформаційної діяльності підприємства /установи як підґрунтя професійної підготовки документознавців / М.В. Макарова, Л.Р. Дерев’янко // Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-LearningandUniversityEducation-2017): матеріали XLIІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 9–10 лютого 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С.144–146.

  
Д.ф-м.н., професор   Колєчкіна Л.М.

Наукові статті

 1. Колечкина Л.Н. Решение экстремальных задач с добно-линейными функциямицели на комбинаторной конфигурации перестановок при условии многокритериальности / Л.Н. Колечкина, Е.А. Дверна // Кибернетика и системный анализ. – 2017. №4 – С.113–122. Scopus
 2. Koliechkina L.M. Solving Extremum Problems with Linear Fractional Objective Functions on the Combinatorial Configuration of Permutations Under Multicriteriality / L.M. Koliechkina, O.A. Dvirna //  Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 53,  No. 4, July, 2017 Scopus

Тези доповідей

 1. Колєчкіна Л.М. Застосування методів статистичного аналізу для роозвязування прикладних задач / Л.М. Колєчкіна, Ю.О. Литвиненко // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем : Тези доповідей XVII Міжнародної науково-порактичної конференції МПЗІС-2019, Дніпро, 20-22 листопада 2019 р. – Дніпро: ДНУ, 2019 р. – С. 132–133.
 2. 2. Колєчкіна Л.М. Застосування горизонтального методу для розв’язування задач на комбінаторних конфігураціях / Л.М. Колєчкіна, О.А. Двірна,       В.В. Кильник // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем : Тези доповідей XVII Міжнародної науково-порактичної конференції МПЗІС-2019, Дніпро, 20-22 листопада 2019 р. – Дніпро: ДНУ, 2019 р. – С. 134–135.
 3. Колєчкіна Л.М. Огляд методів розв’язування екстремальних задач на комбінаторних конфігураціях / Л.М. Колєчкіна, О.А. Двірна,  С.В. Ховбень // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем : Тези доповідей XVII Міжнародної науково-порактичної конференції МПЗІС–2019, Дніпро, 20–22 листопада 2019 р. – Дніпро: ДНУ, 2019 р. – С. 136–137.

Доцент, к.е.н. Білоусько Т.М.

Тези доповідей

 1. Білоусько Т.М. Комунікації та їх значення в управлінській діяльності /  Т.М. Білоусько, О.В. Шацька // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19 жовтня 2017 року). – Полтава: ПУЕТ, 2017.  – С. 283–285.
 2. Білоусько Т.М. Роль кадрової документації у регулюванні трудових правовідносин / Т.М. Білоусько, І.Ю. Романенко //  Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19 жовтня 2017 року).  Полтава : ПУЕТ, 2017.  – С. 3–5.
 3. Білоусько Т.М. Роль комунікацій в управлінській діяльності /
  Т.М. Білоусько // Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019 – С. 121–124. Видання WayScience  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7083
 4. Білоусько Т.М. Забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців у галузі документно-інформаційної діяльності / Т.М. Білоусько / Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1–2 серпня 2019 р. –Дніпро, 2019.  – С. 47–51.

Асистент Двірна О.А.

Тези доповідей

 1. Двірна О. А. Переваги використання координатного методу при розв’язувані екстремальних задач на комбінаторних конфігураціях при умові багатокритеріальності // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. Полтава : ПУЕТ, 2016. С. 326–329.
 2. Дверная Е. А. Модификация горизонтального метода локализации значения функции для решения векторных задач на комбинаторных конфигурациях // Наука и образование – 2018: сборник материалов XIII  Международной научной конференции студентов и молодых ученых (г. Астана, 12 апреля 2018 г.). – 2018. – С. 1634–1637.
 3. Двірна О. А. Використання схем підграфів при розв’язуванні задач векторної оптимізації на комбінаторних конфігураціях // Потенціал сучасної науки (частина І): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 листопада 2018 р.). Київ : МЦНД, 2018. С. 57–59.
 4. Двірна О.А. Розв’язування задач векторної оптимізації на комбінаторних конфігураціях без додаткових обмежень / О.А. Двірна // Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення». Теорія прийняття рішень: праці наукової школи-семінару, 15–20 квітня 2019 р., Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», наук.ред. Л.Ф. Гуляницький,. – Ужгород: УНУ,  2019. –   С. 79–80.

Ст. викладач Денисенко Н.Г.

Тези доповідей

 1. Хруль К.С. Порівняльний аналіз інформаційних систем для підтримки прийняття управлінських рішень на підприємстві  / К.С. Хруль, Л.М. Колєчкіна, Н.Г.Денисенко // Збірник наукових статей магістрів Інституту економіки, управління та інформаційних технологій. – Полтава: ПУЕТ, 2018. – Ч. 1. – С. 225–231.