cектор документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна тема 

№ з/п

Назва науково-дослідної теми

Номер державної/універси
тетської реєстрації*

Науковий керівник

Термін виконання

1.

Використання документного фонду Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви»

0116U007651/435/16

Оніпко Т.В., д.і.н., проф., завідувач сектору документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

  Жовтень  2019 р. – жовтень 2021 р.

Наукові школи

№ з/п

Назва наукової школи

Науковий керівник

1.

Векторні задачі на комбінаторних конфігураціях, методи їх розв’язання

Колєчкіна Л.М., проф., д.фіз.-м.н., проф.

Напрями наукових досліджень вчених кафедри

проф. Оніпко Т.В.

 • Документознавство;
 • Бібліотечна справа;
 • Музеєзнавство;
 • Архівознавство;
 • Історія кооперативного руху;
 • Краєзнавство.

проф. Колєчкіна Л.М.

 • Проектування баз даних та інформаційних систем;
 • Захист інформації та інформаційного продукту;
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ.

доц. Білоусько Т.М.

 • Електронний документообіг;
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології;
 • Інформаційне забезпечення діяльності установ / організацій / підприємств.

ст. викладач Двірна О.А.

 • Прикладне програмне забезпечення;
 • Видавничі системи і Web-дизайн;
 • Компютерні системи перекладу.

Захист дисертацій

 10 грудня 2019 року асистент кафедри ДІДЕС Двірна О.А. захистила дисертацію у Харківському національному університеті радіоелектроніки на тему: «Моделі та методи розв'язування векторних задач дискретної оптимізації на комбінаторних конфігураціях», що подається на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Акредитаційні експертизи  освітньо-професійних програм

Червень 2018 р. – акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність зі спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Грудень 2018 р. – акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність зі спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Участь у наукових заходах

Наукові конкурси та олімпіади

Грудень  2016 р. Студенти групи ДІД-31 Пащенко Ю.В. та Карпенко Ю.Ю. посіли І місце за участь у конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», ініційований Полтавською обласною радою. Наукова робота на тему «Участь молоді в організації та розвитку екотуризму на Лохвиччині» (науковий керівник – д.і.н., проф. Оніпко Т.В.).

Березень 2017 р. Студентка групи ДІД-51 м Тесля Т.С. посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів з напряму «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,  м.Кременчук). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Колєчкіна Л.М.

Квітень 2017 р. Студентка групи ДІД-41 Шацька О. та студентки групи ДІД-51 м Тесля Т.С. і Рябуха А.М. взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з документознавства та інформаційної діяльності, яка проходила в Одеському національному політехнічному університеті. Всі троє отримали почесні сертифікати. Крім цього Шацька О. отримала окрему грамоту за знання офісних технологій.

Наукові конференції в ПУЕТ

Квітень 2018 р. Участь студентів 1–5 курсів у роботі XLI Міжнародної наукової студентської конференції Полтавського університету економіки і торгівлі «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльностіпі дприємств і установ».

Березень 2019 р. Студенти 1-6 курсів денної та заочної форм навчання  спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» взяли активну участь у роботі щорічної наукової студентської конференції ПУЕТ.

Грудень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-61 м Костиренко О.В. взяли участь у роботі ХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації», яка проходила в ПУЕТ  за ініціативи Національної спілки краєзнавців України, Інститут історії України НАН України та Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Грудень 2019 р. Студентка групи ДІД-21 Линник А.С. взяла участь у роботі V Міжнародноїнауково-практичноїінтернет-конференції «Молодь і наука в ХХІ сторіччі», що проходила в ПУЕТ.

Квітень 2020 р. Студентка групи ДІД- 31 інт. заочної форми навчання Король С.В.  взяла участь у роботі XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», м. Полтава, ПУЕТ.

Квітень 2020 р. Студентка групи ДІД-21 Поливода Д.В.  взяла участь у роботі XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», м. Полтава, ПУЕТ.

Квітень 2020 р. Студентка групи ДІД-21  Линник А.С. взяла участь у роботі XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», м. Полтава, ПУЕТ.

Квітень 2020 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах», м. Полтава, ПУЕТ.

Листопад 2020 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління”(19–20 листопада 2020 р.), м. Полтава, ПУЕТ.

Березень 2021 р. Студенти Бондаренко  Б.Е., Ганжа О.І., Поливода Д.В. взяли участь у роботі ХLІV Міжнародної наукової студентської  конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік ”Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті “ (30–31 березня 2021 р.), м. Полтава, ПУЕТ.

Участь у наукових конференціях за межами ПУЕТ

Травень 2019 р.  Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Микола Васильович Левитський (1859–1936). Державний і громадський діяч, Всеукраїнський артільний батько». м. Київ: Інститут історії України НАН України

Червень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 360-річчя Конотопської битви), організованій Львівським науковим товариством імені Т. Шевченка, м. Львів.

Жовтень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у Сьомій Всеукраїнській науковій конференції «Держава і Церква в новітній історії України», яка проходила в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

Жовтень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-61м  Костиренко О.В. взяли  участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучаснийрух науки», організованій редакцією редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience, м Дніпро. Отримали сертифікати учасників конференції.

Листопад 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В., студентигрупи ДІД-21 Козоріз Т.В. і Поливода Д.В. взяли участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи», яка проходила в ПНТУ імені Юрія Кондратюка.

Листопад 2019 р. Студентка групи ДІД-61 м Костиренко О.В. взяла участь у роботі ХХVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Наука і вища школа», організованій Запорізьким класичним приватним університетом.

Грудень 2019 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-21 Поливода Д.В. взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучаснийрух науки», організованій редакцієюредакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience, м Дніпро. Отримали сертифікати учасників конференції.

Квітень 2020 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-21  Поливода Д.В. взяли участь у роботі XL Міжнародної науково- практичної конференції студентів та учнів  на тему «Инновационный потенциал молодежи в современном мире», м. Гомель

Квітень 2020 р. Студентка групи ДІД-21. Поливода Д.В., взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції докторантів, магістрантів і студентів  «Молодежь и наука: новое видение и диалектика развития», м. Караганда. 

Травень 2020 р. Студентка групи ДІД-21 Поливода Д.В. взяла участь у роботі Сімнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», м. Київ. Укоопспілка.

Вересень 2020 р. Д.і.н., проф.Оніпко Т.В. взяла участь у роботі  Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір», м. Полтава.ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Жовтень 2020 р.  Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-31 Козоріз Т.В. взяла участь у роботі XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», м. Дніпро. Отримали сертифікати учасника.

Вересень 2020 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір» (24-25 вересня 2020 р.), м. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Жовтень 2020 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-31 Козоріз Т.В.  взяли участь у роботі ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки»  (8-9 жовтня 2020 р.), м.  Дніпро. Отримали сертифікати учасників.

Листопад 2020 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі V Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи» (25 листопада 2020 р.), м. Полтава, ПНТУ імені Ю. Кондратюка.

Грудень 2020 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-31 Линник А.С.  взяли участь у роботіМіжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020» (3-4 грудня 2020 р.), м. Дніпро. Отримали сертифікати учасників.

Травень 2021 р. Д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяла участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства», приуроченої до 80-річчя від народження професора Степана Гелея, м. Львів, Львівський торговельно-економічний університет.

Участь у круглих столах

Січень 2017 р. Студенти групи ДІД-51 м Тесля Т.С. та Рябуха А.М., а також викладачі кафедри ДІДЕС зяли участь у засіданні круглого столу«Невтомний трудівник і ретельний дослідник полтавського минулого» (з нагоди 166-ї річниці від дня народження першого директора музею Полтавської битви І.Ф. Павловського).

Листопад 2018 р. Студенти груп ДІД-11 та ДІД-11і взяли участь у круглому столі з нагоди 85-річниці Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, який відбувся у Полтавській обласній державній адміністрації.

Жовтень 2019 р.  Круглий стіл на тему «Історія Глобинського району мовою архівних документів» за участю студентів груп ДІД-21 та дІД-61 м і відомого краєзнавця та історика Григор’єва В.М., завідувача музею історії ПУЕТ Алімана М.В. та викладачів кафедри ДІДЕС.

Листопад 2019 р.  Круглий стіл на тему «Бібліографія: теорія та практика» за участю студентів групи ДІД-11б  заочної форми навчання та завідувачки філіалу № 7 Централізованої бібліотечної системи м. Полтави Заливчої Л.О. та викладачів кафедри ДІДЕС.

Участь у презентаціях

Березень 2017 р. Студенти 1, 2, 3 та 5 курсів та викладачі кафедри ДІДЕС  стали учасниками  відкриття виставки-презентації історичних документів Державного архіву Полтавської області з нагоди 100-річчя Української революції.

Березень 2017 р. Студентки групи ДІД-31 Карпенко Ю.Ю. та Пащенко Ю.В. і д.і.н., проф. Оніпко Т.В. взяли участь у презентації наукового видання к.і.н., доц. кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка Шаповал Л.І. «Словник етнографічних (етнологічних) понять і термінів», яка проходила в Полтавському Краєзнавчому музеї.

Жовтень 2017 р. Участь студентів групи ДІД-61 м Теслі Т.С. та Рябухи А.М. і д.і.н., проф. Оніпко Т.В. у презентації книги відомого українського історика-джерелознавця В. Брехуненка «Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле», яка відбулася у Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви".

Квітень 2018 р. Студенти 2, 3 та 4 курсів і викладачі кафедри ДІДЕС взяли участь у презентації фотовиставки в Державному архіві Полтавської області з нагоди 100-річчя від дня народження відомого українського письменника та громадського діяча, нашого земляка Олеся Гончара.

Інші наукові заходи

19–20 грудня 2019 р. Студенти групи ДІД-61 м денної та заочної форм навчання захистили магістерські роботи. З 18 студентів 11 осіб отримали дипломи з відзнакою.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

Монографії

 1. Оніпко Т.В. Експортно-збутова діяльність споживчої кооперації України: досвід 1920-х років : монографія / Т.В. Оніпко. – Полтава: ПУЕТ, 2016. –
  333 с.  –  19,3 д.а.
 2. Макарова М.В. Новітній інструментарій інтернет-маркетингу// Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: колективна монографія за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко  / М.В. Макарова. –  Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.
 3. Kartseva V. V., Kolechkina L. M., Mykhailova N. V.  Eventological scoring for methodology formation to provide financial stability for enterprises and organizations of consumer cooperation / V. V. Kartseva, L. M. Kolechkina, N. V. Mykhailova // Scientific development and achievements, London, United Kingdon, 2018 – C. 383–395. (розділвмонографії).

 Наукові статті і тези доповідей

  Д.і.н., професор  Оніпко Т.В.

Наукові статті

 1. Оніпко Т.В. Учений-емігрант Олександр Билимович як дослідник історії вітчизняної кооперації / Т.В. Оніпко // Емінак :Науковийщоквартальник.  –  Миколаїв, НДЦ «Лукомор’є». – 2016. – №1 (13).  (Січень-березень). Том 3. –
  С. 126-132. – 0,6 д.а.  РИНЦ ScienceIndex, ОpenAcademicJournalsIndex (Росія) та Googlescholar (США),  EBSCO InformationServices (EBSCO, США).
 2. Оніпко Т.В. ВнесокспоживчоїкоопераціїУкраїни у забезпеченнянаселення та армії в роки першоїсвітовоївійни/  Т.В.Оніпко, М.В. Аліман  // ВісникЛьвівськоїкомерційноїакадемії. – Львів: ВидавництвоЛьвівськоїкомерційноїакадемії, 2015. – Вип. 13. (Серія – Гуманітарні науки). – С. 136-140. – 0,5 д.а.
 3. Оніпко Т.В. Доброчиннадіяльністьспоживчоїкооперації УСРР в українськомуселі в 20-ті рр ст. ХХст. / Т.В. Оніпко //  Емінак: науковийщоквартальник. –  2016 р.  – 2016. – № 3 (15). – Том 1. – С. 52–56. – 0,5 д.а. Google scholar, EBSCO Discovery Service, E-library.ru, Science index, Open Academic Journals Index. 
 4. ОніпкоТ.В. Залученнявітчизняноїспоживчоїкоопераціїдосвяткуванняміжнародногоднякооперації: ретроспектива 1920-хроків / Т.В. Оніпко // Українськийселянин (ЧеркаськийнаціональнийуніверситетіменіБогданаХмельницького). – 2016 р. – № 16. – С. 24–27. – 0,6 д.а.  IndexCopernicus.
 5. Оніпко Т.В. Взаємозв’язкиукраїнських і закордоннихкооператорів: досвід 1920-х років / Т.В. Оніпко // Наукові записки історичного факультету Запорізькогонаціональногоуніверситету. – ЗапоріжжяЗНУ,  2016. – № 46. –С.134–138. – 0,5 д.а. IndexCopernicus та РІНЦ.
 6. Оніпко Т.В. Кооперативна книготоргівля: вітчизняний досвід 1920-х років / Т.В. Оніпко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Гелей С. Д., Баран В. К., Качараба С. П., Капраль М. М. та ін.]. – Збірник наукових праць. – Серія «Гуманітарні науки». – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – № 16. – С. 158–165. – 0,6 д.а. Фахове видання (історичні науки). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, WorldCat
 7. Оніпко Т.В. Науково-освітні та науково-дослідні центри як важливі елементи інноваційних кластерів / Т.В. Оніпко, Т.А. Оніпко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2019. – № 3 (94). –С. 146–153. – 0,5 д.а.  Стаття. Наукометрична база:  Index Copernicus.
 8. Оніпко Т.В. Українська Бессарабія: витоки і сьогодення етнографічного центру «Фрумушика-Нова» / Т.В. Оніпко // П’яті Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С. Череваня): Збірник наукових статей. Випуск V.  –  Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020.  – С. 263–272.  – 0, 5 д.а.
 9. Сімак Т.Г. Система інформаційної взаємодії з клієнтами (CRM) на підприємстві  / Т.Г. Сімак, Т.В. Оніпко // Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. – Полтава: ПУЕТ, 2020. – С. 190–195.
 10. Оніпко Т.В. Залучення вітчизняної споживчої кооперації до проведення політики українізації: 20-ті роки ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір»: зб. наук. статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 вересня 2020 року). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. – С. 172–181.
 11. Оніпко Т.В. Інновації в діяльності бібліотечних установ / Т.В. Оніпко // Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. – Полтава: ПУЕТ, 2020. – С. 184–189.
 12. Оніпко Т.В. Дистанційне обслуговування користувачів бібліотек в умовах пандемії COVID-19: світовий досвід / Т.В. Оніпко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи : матеріали V Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25 листопада 2020 р. / редкол. : І. Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. –  Полтава, ПНТУ імені Ю. Кондратюка, 2020. –  С. 299–304.
 13. Поливода Д.В. Електронний документообіг у вищих навчальних закладах України / Д.В. Поливода, Т.В. Оніпко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи : матеріали V Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25 листопада 2020 р. / редкол. : І. Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. – Полтава, 2020. – С. 136–141.
 14. Аліман М.В. Вплив держави на кадрову політику вітчизняної споживчої кооперації в 20-30-ті роки ХХ ст. / М.В. Аліман, Т.В. Оніпко // Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, приуроченої до 80-річчя від народження професора Степана Гелея / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – С. 177–183.

Тези доповідей

 1. Оніпко Т.В. Сучасний музейний продукт / Т.В. Оніпко // Документно-інформаційнікомунікації в умовахглобалізації: стан, проблеми та перспективи: матеріали ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21 листопада 2019 р., ПНТУ іменіЮрія Кондратюка / редкол. : І.Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. – Полтава: ПНТУ імені Ю. Кондратюка,  2019.  – С.142–146. – 0,3 д.а.
 2. Оніпко Т.В. Самійло Величко: козацькийлітописець (1670–1728 рр.) / Т.В. Оніпко // Витоки та становленнякозацькогоруху на етнічних землях України» (до 360-річчя Конотопськоїбитви), 30.06.2019 р.: Матеріали ІІ Всеукраїнськоїнауковоїконференції. – Львів: Науковетовариствоімені Т. Шевченка в Україні, ВГО «Українськереєстровекозацтво», 2019. –   С. 104–106. – 0,2 д.а.
 3. Оніпко Т.В. Сучасний музейний продукт / Т.В. Оніпко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21 листопада 2019 р., ПНТУ імені Юрія Кондратюка / редкол. :
  І.Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. – Полтава: ПНТУ імені Ю. Кондратюка,  2019.  – С.142–146. – 0,3 д.а.
 4.  Оніпко Т.В. Фінансовий кластер: поняття та основні характеристики /  Т.В. Оніпко, Т.А. Оніпко // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 09–10 квітня 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 144–146. – 0,2 д.а.
 5. Оніпко Т.В.Бізнес-кластери як драйвери зростання конкурентоспроможності економіки Естонії / Т.В. Оніпко, Т.А. Оніпко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 282–285.
 6. Оніпко Т.В.Сучасні бібліотечні технології / Т.В. Оніпко, Т.В. Козоріз // Сучасний рух науки: тези доп. ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 123–126.
 7. Оніпко Т.В. Функціонування музейних закладів в умовах  пандемії COVID-19 / Т.В. Оніпко, А.С. Линник  // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – С. 189–192.
 8. Поливода Д.В. Проблеми цифровізації архівної справи в Україні / Д.В. Поливода, Т.В. Оніпко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч.– Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – С. 291–294.
 9. Ганжа О.І. Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України / О.І. Ганжа, Т.В. Оніпко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч.– Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – С.279 –281.
 10. Бондаренко Б.Е. Сутність та види конфіденційної інформації / Б.Е. Бондаренко, Т.В. Оніпко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – С. 277–279.

  
Д.ф-м.н., професор   Колєчкіна Л.М.

Наукові статті

 1. Колечкина Л.Н. Решение экстремальных задач с добно-линейными функциямицели на комбинаторной конфигурации перестановок при условии многокритериальности / Л.Н. Колечкина, Е.А. Дверна // Кибернетика и системный анализ. – 2017. №4 – С.113–122. Scopus
 2. Koliechkina L.M. Solving Extremum Problems with Linear Fractional Objective Functions on the Combinatorial Configuration of Permutations Under Multicriteriality / L.M. Koliechkina, O.A. Dvirna //  Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 53,  No. 4, July, 2017 Scopus
 3. Koliechkina, L.N., Dvirna, O.A. & Khovben, S.V. A Two-Step Method for Solving Vector Optimization Problems on Permutation Configuration. Cybern Syst Anal 57, 442–454 2021 Scopus

Тези доповідей

 1. Колєчкіна Л.М. Застосуванняметодівстатистичногоаналізу для роозвязуванняприкладних задач / Л.М. Колєчкіна, Ю.О. Литвиненко // Математичне та програмнезабезпеченняінтелектуальних систем : Тезидоповідей XVII Міжнародноїнауково-порактичноїконференції МПЗІС-2019, Дніпро, 20-22 листопада 2019 р. – Дніпро: ДНУ, 2019 р. – С. 132–133.
 2. Колєчкіна Л.М. Застосування горизонтального методу для розв’язування задач на комбінаторнихконфігураціях / Л.М. Колєчкіна, О.А. Двірна,       В.В. Кильник // Математичне та програмнезабезпеченняінтелектуальних систем : Тезидоповідей XVII Міжнародноїнауково-порактичноїконференції МПЗІС-2019, Дніпро, 20-22 листопада 2019 р. – Дніпро: ДНУ, 2019 р. – С. 134–135.
 3. Колєчкіна Л.М. Оглядметодіврозв’язуванняекстремальних задач на комбінаторнихконфігураціях / Л.М. Колєчкіна, О.А. Двірна,  С.В. Ховбень // Математичне та програмнезабезпеченняінтелектуальних систем : Тезидоповідей XVII Міжнародноїнауково-порактичноїконференції МПЗІС–2019, Дніпро, 20–22 листопада 2019 р. – Дніпро: ДНУ, 2019 р. – С. 136–137.
 4. Koliechkina L., Dvirna O. Two-Stage Approach for Solving the Multi-Objective Optimization Problem on Combinatorial Configurations. ICDMTCS 2021: 15. International Conference on Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. Journal of Computer and Systems Engineering Vol:15, No:1, 2021

 

Доцент, к.е.н. Білоусько Т.М.

Тези доповідей

 1. Білоусько Т.М. Комунікації та їх значення в управлінській діяльності/  Т.М.Білоусько, О.В. Шацька // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: матеріали Міжнародноїнауково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19 жовтня 2017 року). – Полтава: ПУЕТ, 2017.  – С. 283–285.
 2. Білоусько Т.М. Роль кадрової документації у регулюванні трудових правовідносин / Т.М. Білоусько, І.Ю. Романенко //  Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19 жовтня 2017 року).  Полтава : ПУЕТ, 2017.  – С. 3–5.
 3. Білоусько Т.М. Роль комунікацій в управлінській діяльності /
  Т.М. Білоусько // Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019 – С. 121–124. Видання WayScience  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7083
 4. Білоусько Т.М. Забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців у галузі документно-інформаційної діяльності / Т.М. Білоусько / Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літнідиспути: тези доп. І міжнародної науково-практичноїі нтернет-конференції, 1–2 серпня 2019 р. –Дніпро, 2019.  – С. 47–51.
 5. Білоусько Т.М. Значення інформаційних технологій в управлінській діяльності / Т.М. Білоусько // Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – С. 118 – 123. Видання WayScience.
 6. Білоусько Т.М. Інформаційне забезпечення діяльності страхових компаній / Т.М. Білоусько // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 96 – 104. Видання WayScience.
 7. Білоусько Т.М. Інформаційне забезпечення діяльності банківських установ / Т.М. Білоусько // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 серпня 2020 р. – Дніпро, 2020. – С. 71-74. Видання WayScience.
 8. Кравцова Л.В., Білоусько Т. М. Сучасний бібліотечний простір – реальний та віртуальний // Наука і молодь в ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей VІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м.Полтава, 15 грудня 2020 р.). - Полтава  ПУЕТ, 2020. - С.9-12.
 9. Білоусько Т.М. Комунікації як елемент управлінської діяльності / Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Україна, Дніпро, 2020. – Т.1. – С.167-170.
 10. Козоріз Т.В., Білоусько Т.М Сучасні музеї в мережі Інтернет / Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLІV Міжнародної науко-вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – С. 287-289 – Текст укр., рос., англ., нім. мовами.

 

Старший викладач Двірна О.А.

Наукові статті

 1. Колечкина Л.Н. Решение экстремальных задач с добно-линейными функциямицели на комбинаторной конфигурации перестановок при условии многокритериальности / Л.Н. Колечкина, Е.А. Дверна // Кибернетика и системный анализ. – 2017. №4 – С.113–122. Scopus
 2. Koliechkina L.M. Solving Extremum Problems with Linear Fractional Objective Functions on the Combinatorial Configuration of Permutations Under Multicriteriality / L.M. Koliechkina, O.A. Dvirna //  Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 53,  No. 4, July, 2017 Scopus
 3. Koliechkina, L.N., Dvirna, O.A. & Khovben, S.V. A Two-Step Method for Solving Vector Optimization Problems on Permutation Configuration. Cybern Syst Anal 57, 442–454 2021 Scopus

Тези доповідей

 1. Двірна О. А. Перевагивикористання координатного методу при розв’язуваніекстремальних задач на комбінаторнихконфігураціях при умовібагатокритеріальності // Структурнізміни у суспільстві та економіціпідвпливомкомунікацій та інформації :матеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. Полтава : ПУЕТ, 2016. С. 326–329.
 2. Дверная Е. А. Модификация горизонтального метода локализации значения функции для решения векторных задач на комбинаторных конфигурациях // Наука и образование – 2018: сборник материалов XIII  Международной научной конференции студентов и молодых ученых (г. Астана, 12 апреля 2018 г.). – 2018. – С. 1634–1637.
 3. Двірна О. А. Використання схем підграфів при розв’язуванні задач векторноїоптимізації на комбінаторнихконфігураціях // Потенціалсучасної науки (частина І): матеріали ІІІ Міжнародноїнауково-практичноїконференції (м. Київ, 10-11 листопада 2018 р.). Київ : МЦНД, 2018. С. 57–59.
 4. Двірна О.А. Розв’язування задач векторноїоптимізації на комбінаторнихконфігураціях без додатковихобмежень / О.А. Двірна // Міжнароднийнауковийсимпозіум «Інтелектуальнірішення». Теоріяприйняттярішень: працінауковоїшколи-семінару, 15–20 квітня 2019 р., Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет», наук.ред. Л.Ф. Гуляницький,. – Ужгород: УНУ,  2019. –   С. 79–80.
 5. Koliechkina L., Dvirna O. Two-Stage Approach for Solving the Multi-Objective Optimization Problem on Combinatorial Configurations. ICDMTCS 2021: 15. International Conference on Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. Journal of Computer and Systems Engineering Vol:15, No:1, 2021