cектор документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

Стрічка новин кафедри

          

Результати анкетування за 2-й семестр 2019-2020 н.р.

20.06.2020 р. було проведено анонімне анкетування студентів денної форми навчання  щодо оцінювання якості ОП "Документознавство та інформаційна діяльність". Студентам було запропоновано відповісти на питання анкети: https://forms.gle/iN77gneDzUDLRmcE7

У опитуванні взяли участь 8 респондентів - студентів 2 курсу.

Результати анкетування:


Рисунок 1 – Рівень проведення кафедрою навчальної роботи


Рисунок 2 – Технічні можливості студентів для дистанційного навчання


Рисунок 3 – Рівень доступності дистанційних курсів

Усі студенти вказали в анкеті, що отримані оцінки вважають відповідними їх рівню знань. 75% студентів вказали, що отримали достатньо навчального матеріалу для навчання.

Відгуки студентів:

 • «Загалом мене усе у навчанні влаштовує.»
 • «Виникали технічні проблеми, які ускладнювали навчання.»
 • «У мене завжди була можливість проконсультуватися з викладачем, якщо виникали якісь питання.»

За результатами анкетування 25.06.2020 р. на розширеному засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах було прийнято рішення:

 • Залучити студентів до науково-дослідної роботи через участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.
 • Значну увагу приділити прикладним аспектам спеціальності.
 • Вдосконалити форми дистанційного навчання, посиливши проміжний контроль за виконанням навчальних завдань, актуалізувати дистанційні курси.

          

Внутрішня академічна мобільність студентів групи ДІД-21

Колектив кафедри ДІДЕС Полтавського університету економіки і торгівлі вітає студентів 2 курсу спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Гоцеву Катерину, Козоріз Тетяну та Поливоду Дарію з отриманням сертифікатів за результатами програми внутрішньої академічної мобільності в ПНПУ імені В.Г. Короленка. Бажаємо студентам подальших успіхів!

          

Захист бакалаврських робіт у дистанційному режимі

Колектив кафедри ДІДЕС Полтавського університету економіки і торгівлі вітає студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа денної та заочної форм навчання, які 24 червня 2020 р. успішно захистили кваліфікаційні роботи ступеня бакалавра. Бажаємо студентам подальших успіхів і чекаємо в магістратурі!


Голова екзаменаційної комісії – директор ДІКЗ «Поле Полтавської битви»
Білан Н.В. та професор кафедри ДІДЕС Колєчкіна Л.М. під час виступу студентки групи ДІД-21 інт. Стечак Тетяни


 Студентка групи ДІД-21 інт. Шкураток Анастасія


Презентація студентки групи ДІД-21 інт. Бурмаки Катерини


Студентка групи ДІД-31 інт. заочної форми навчання Лисенко Аліна


 Голова екзаменаційної комісії Білан Н.В. та доцент кафедри ДІДЕС
Білоусько Т.М. під час захисту


Куратор групи ДІД-21 інт., асистент кафедри ДІДЕС Двірна О.А.
 вболіває за студентів

          

Увага! Розпочинається анкетування за результатами другого семестру 2019-2020 н.р.

Усіх студенів освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» просимо пройти анонімне анкетування до 20 червня 2020 р. для покращення якості надання освітніх послуг у наступному навчальному році.

Посилання на анкету: https://forms.gle/iN77gneDzUDLRmcE7

          

Результати анкетування за 1-й семестр 2019-2020 н.р.

05.02.2020 р. було проведено анонімне анкетування студентів денної форми навчання  щодо оцінювання якості ОП "Документознавство та інформаційна діяльність". Студентам було запропоновано відповісти на питання анкети: https://forms.gle/G1Z36xSxqovzS4qn8

У опитуванні взяли участь 8 респондентів - студентів 2 курсу.

Результати анкетування:


Рисунок 1 – Рівень проведення кафедрою навчальної роботи


Рисунок 2 – Рівень проведення кафедрою виховної роботи


Рисунок 3 – Бажані форми співпраці з роботодавцями

Думки студентів:

«Досить цікавими і корисними для мене були такі предмети, як: сучасні інформаційні технології в музейній справі, видавничі системи та web-дизайн. Мене саме ці предмети підштовхнули до роботи над вибором майбутньої професії. А завдяки викладачам, які є прикладом для  кожного студента, їх підтримці, навчальні дисципліни стали унікальними та захоплюючими.

Корисними для розвитку є студентські наукові конференції. А нововведення для університету став процес обрання вибіркових дисциплін,що дозволить всесторонньо розвиватися в певній цікавій студенту галузі.» Тетяна Козоріз, 2 курс, група ДІД б-21

За результатами анкетування на розширеному засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах за участі роботодавців та студенітів було прийнято рішення:

- Активізувати науково-дослідну роботу студентів шляхом участі у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з отриманням відповідного сертифікату.

- Посилити діяльність викладачів кафедри у напрямку практико-орієнтовного навчання студентів.

- Провести зустріч з роботодавцями з метою визначення компетентностей майбутнього фахівця.

- Під час кураторських годин проводити роботу стосовно прикладних аспектів спеціальності.

          

Участь в онлайн-конференції

12 травня 2020 року студенти групи ДІД-21 (Документознавство та інформаційна діяльність) ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Поливода Дарія, Козоріз Тетяна та Гоцева Катерина взяли активну участь в онлайн-конференції з проблеми музеєзнавства, яка проходила за участю викладачів та студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Конференція стала підсумком програми внутрішньої академічної мобільності студентів, що тривала з 27 січня по 10 травня 2020 року.

          

Вітаємо з успішною здачею екзамену з навчальної дисципліни "Консалтинг в інформаційній діяльності"

Вітаємо з успішною здачею екзамену групи ДІД-51м та ДІД-51м (лист.) з навчальної дисципліни "Консалтинг в інформаційній діяльності", який проходив у режимі онлайн!

          

Співпраця кафедри ДІДЕС ПУЕТ з кафедрою історії України
ПНПУ імені В.Г. Короленка

26 лютого 2020 р. на кафедрі ДІДЕС було проведено круглий стіл на тему «Сучасні інформаційні технології в музейній справі» за участю студентів та викладачів від ПУЕТ та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Цей захід було організовано в рамках навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності між університетами. Від імені ПНПУ імені В.Г. Короленка в засіданні круглого столу взяли участь: к.і.н., доцент кафедри історії України Шаповал Л.І., студенти 2 курсу Маляренко В. та Романенко Т.; відповідно від ПУЕТ: зав. кафедри ДІДЕС, д.і.н., проф. Оніпко Т.В., асистент кафедри ДІДЕС Литвиненко Ю.О., студенти групи ДІД-21 б Поливода Д.В., Козоріз Т.В. та Гоцева К.А. Студенти та викладачі поділилися досвідом набуття загальних та фахових компетентностей у процесі вивчення навчальних дисциплін на кафедрі ДІДЕС ПУЕТ та кафедрі історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка.


            Жваве обговорення під час круглого столу, 26.02. 2020 р.

          

Зустріч з випускником ПУЕТ

18 лютого 2020 р. відбулася зустріч студентів групи ДІД-21 з випускником  ПУЕТ спеціальності «Міжнародна економіка» та спеціальності «Місцеве самоврядування» Чижевським Владиславом Сергійовичем, який розповів студентам про активну громадську діяльність та участь у навчальному проекті «Школа демократії» Східноєвропейського центру багатопартійної демократії. Чижевський В.С. акцентував на доцільності набуття студентами – майбутніми документознавцями та інформаційними аналітиками необхідних компетентностей у роботі з паперовими та електронними документами в органах місцевого самоврядування. Також він порадив студентам звернути увагу на доцільність навчання протягом життя. Зокрема, Чижевський В.С. продовжує навчатися в ПУЕТ на спеціальності «Германські мови та література (переклад включно) за ступенем «Магістр».

          

Зустріч студентів спеціальності 029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  з потенційними роботодавцями та практичними працівниками

12 лютого 2020 року відбулася зустріч студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  Вищого навчального закладу  Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та викладачів кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах з потенційними роботодавцями та керівниками структурних підрозділів ПУЕТ: Заливчою Людмилою Олександрівною – завідувачем філіалу № 7 Централізованої бібліотечної системи м. Полтава, керівник виробничої практики Центру зв’язків з виробництвом ПУЕТ Бондар Любов Михайлівною та завідувачем архіву ПУЕТ Романчук Вікторією Феліксівною.

Під час зустрічі, яка відбувалася у формі круглого столу, практичні працівники висловили своє бачення щодо удосконалення навчального плану та освітніх програм зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Практичними працівниками, які мають великий досвід роботи в бібліотечних закладах, архівних та навчально-виробничих підрозділах вищого навчального закладу, було висловлено декілька важливих порад щодо набуття студентами теоретичного багажу і практичних навичок.  Найважливіша порада майбутнім фахівцям – документознавцям та інформаційним аналітикам – систематичне удосконалення і прагнення до самореалізації.

          

Випуск магістрів 17 січня 2020 року

17 січня 2020 р. студенти груп ДІД-61м денної та заочної форм навчання спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа отримали дипломи магістрів.

Дорогі наші випускники денної та заочної форм навчання. Викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Полтавського університету економіки і торгівлі вітають вас з отриманням диплома магістра зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа! Бажаємо вам вдалого працевлаштування, кар’єрного зростання, реалізації задуманого і особистого щастя!!!

          

Участь у круглому столі, присвяченому 169-й річниці від дня народження І.Ф. Павловського

17 січня 2020 року у Державному історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви» зав. кафедри ДІДЕС проф. Оніпко Т.В. взяла участь у круглому столі з нагоди 169-ї річниці від дня народження Івана Францовича Павловського – архівіста, краєзнавця, історика, ініціатора створення та першого директора музею історії Полтавської битви. У роботі круглого столу взяли участь відомі полтавські історики, краєзнавці, архівісти та музейники. Особлива увага під час обговорення була приділена сучасному стану та перспективам музейної справи в Україні, зокрема на Полтавщині.


Програма круглого столу


Проф. Оніпко Т.В. перед початком круглого столу


Проф. Оніпко Т.В. та відомий краєзнавець, дослідник історії Північної війни (1700-1721 рр.) Безверхній Олег Віленович перед початком наукового зібрання

          

Захисти магістерських робіт студентами групи ДІД-61м денної та заочної форм навчання 19 грудня 2019 р.


Лещенко Єлизавета перед початком захисту


Костиренко Оксана та Зубань Наталія з асистентом кафедри ДІДЕС Двірною О.А. перед початком захисту


Каплун Віра за декілька хвилин до захисту


Зубань Наталія, Карпенко Юлія та Лещенко Єлизавета у гарному настрої в день захисту


По закінченню захисту дипломних робіт


Усміхнені обличчя студентів після закінчення захисту


Карпенко Юлія після закінчення захисту


Пащенко Юлія та Карпенко Юлія пишаються своїми успіхами

          

Захисти магістерських робіт студентами групи ДІД-61м денної та заочної форм навчання 20 грудня 2019 р.


Бровко Ірина під час захисту


Карпухіна Ася під час захисту


Бурдун Аліна під час захисту


Нутріхіна Надія під час захисту


Коробко Тетяна під час захисту


Юрченко Анжела під час захисту


Федій Валерія під час захисту


Лисівець Аліна під час захисту


Петренко Віталій під час захисту


Після успішного захисту дипломних робіт

          

УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

12 грудня 2019 р. представники кафедри ДІДЕС – д.і.н., проф. Оніпко Т.В. та студентка-магістр групи ДІД-61 м Костиренко О.В. взяли участь у роботі ХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації», яка проходила в ПУЕТ  за ініціативи Національної спілки краєзнавців України, Інститут історії України НАН України та Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.


Проф. Оніпко Т.В. та студентка групи ДІД-61 м Костиренко О.В.
біля стенду видань з краєзнавчої тематики Полтавщини


Ознайомлення з програмою конференції перед початком
пленарного засідання

          

Привітання колеги  із захистом!!!

10 грудня 2019 р. у Харківському національному університеті радіоелектроніки успішно захистила кандидатську дисертацію
асистент кафедри ДІДЕС Двірна Олена Анатоліївна.  Вітаємо колегу і бажаємо  їй подальших наукових досягнень!!!

          

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ДІДЕС З ВИПУСКНИКАМИ
ЗЗСО №2 м. Полтави

21 листопада 2019 р. учні 11-А та 11-Б класів ЗЗСО № 2 м. Полтави взяли участь у Дні відкритих дверей ПУЕТ. Вони мали бесіду з викладачами кафедри ДІДЕС, під час якої отримали інформацію про спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, переглянули виставку кулінарних шедеврів студентів-технологів, взяли участь у майстер-класах у читальній залі, в електронній залі бібліотеки університету пройшли тести на здатність до правильного вибору майбутньої професії, ознайомилися з призначенням університетського репозитарію, побували в музеї історії ПУЕТ, взяли участь у караоке в актовій залі, виконавши пісню з репертуару групи «Антитіла».

          

Поєднуючи теорію і практику

14 листопада 2019 р. студенти групи ДІД-11б інт. заочної форми навчання прослухали лекцію завідувачки філіалу № 7 Централізованої бібліотечної системи м. Полтави  Заливчої Людмили Олександрівни на тему «Бібліографія: теорія та практика» і ознайомились з низкою бібліографічних покажчиків, присвячених Полтавському краю.


Асистент кафедри ДІДЕС Двірна О.А. та студенти групи ДІД-11б інт. заочної форми навчання під час лекції


Виступ завідувачки філіалу № 7 Централізованої бібліотечної системи
м. Полтави Л.О. Заливчої


По закінченні лекції Л.О. Заливчої перед студентами групи ДІД-11б інт.
заочної форми навчання. Фото на пам'ять

          

Зустріч з відомим істориком та краєзнавцем
Віталієм Миколайовичем Григор’євим

15 жовтня 2019 року відбулася зустріч студентів 2 і 6 курсів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» з відомим істориком та краєзнавцем В.М. Григор’євим, який презентував чергову книгу «Історія Глобинського району в біографічних нарисах», побудовану на архівних документах. Під час цікавої бесіди про відомих людей Глобинщини також був присутній ветеран ПУЕТ, завідувач музею історії університету, професор Аліман Мирослав Васильович.


На фото: Костиренко Оксана (гр. ДІД-61м), Григор’єв В.М., Гоцева Катерина, Поливода Дарія та Козоріз Тетяна (гр. ДІД-21), Аліман М.В.


Під час дружньої бесіди


Студенти гр. ДІД-21 та ДІД-61м  уважно слухають автора
книги з історії Глобинщини


Під час дружньої бесіди з В.М. Григор’євим

          

Участь викладачів, ветеранів та випускників кафедри ДІДЕС в урочистостях з нагоди Дня університету 11 жовтня 2019 р.


Перед студентами груп ДІД-21 та ДІД-21 і виступає випускниця 2015 р.
Смірних Оксана


Випускниця 2018 р. Рибальченко Юлія виступає перед студентами груп ДІД-21, ДІД-21і та ДІД-61м


Випускниця 2018 р. Рибальченко Юлія виступає перед студентами груп
ДІД-21, ДІД-21і та ДІД-61м


Асистент кафедри ДІДЕС  Двірна О.А. проводить майстер-клас «Оригамі» для учнів
8-А класу ЗЗСО № 2 м. Полтави


Завідувач музею ПУЕТ проф. Аліман М.В. та завідувач кафедри ДІДЕС
проф. Оніпко Т.В. знайомлять учнів 8-класу ЗЗСО №2 м. Полтави з історією та традиціями університету


Учні 8-А класу ЗЗСО  №2 м. Полтави взяли участь у фаховій бесіді «Від документа паперового до документа електронного»  за участю викладачів та випускників кафедри ДІДЕС


Випускниця кафедри ДІДЕС 2018 р. Рясна Марія виступає перед учнями  8-А класу ЗЗСО  №2 м. Полтави під час фахової бесіди «Від документа паперового до документа електронного» 


Привітання ветерана кафедри ДІДЕС Наливайко Н.Я. з нагоди Дня університету


Викладачі, ветерани та випускники кафедри ДІДЕС під час  святкування Дня університету 11 жовтня 2019 р.

          

Вітаємо колегу – асистента кафедри ДІДЕС Двірну О.А.
з нагородженням Похвальною грамотою ПУЕТ з нагоди Дня працівників освіти (03. 10. 2019 р.)


Асистент кафедри ДІДЕС Двірна Олена Анатоліївна


Подяка ректорату ПУЕТ асистенту Двірній О.А.
з нагоди Дня працівників освіти

          

Вітання з Днем працівників освіти

3 жовтня 2019 року студенти-магістри (група ДІД-61м) привітали викладацький колектив кафедри ДІДЕС з нагоди Дня працівників освіти


Студенти групи ДІД-61м Лещенко Є., Костиренко О. та Пащенко Ю. вітають викладачів кафедри ДІДЕС

          

На гостину до садиби Панаса Мирного

1 жовтня 2019 р. студенти групи ДІД-21 Поливода Дарія, Козоріз Тетяна та Гоцева Катерина відвідали літературно-меморіальний музей Панаса Мирного і ознайомились з особливостями його фондів. Цей захід було проведено як виїзне заняття з навчальної дисципліни «Основи музеєзнавства».


Біля пам’ятника Панаса Мирного


На території садиби Панаса Мирного


У садку, висадженому Панасом Мирним


Поливода Дарія робить запис у книзі відгуків


Вражають осінні барви в садибі Панаса Мирного

          

Вивчаємо минуле для того, щоб будувати майбутнє

Музейні комплекси потрібні не лише для того, щоб вивчати історичну спадщину, але й для того, щоб успішно будувати майбутнє. Переконливим прикладом цього є Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» поблизу міста Переяслав-Хмельницький.


Студентка групи ДІД-61 м Пащенко Юлія 28 вересня 2019 р.  у складі делегації від ПУЕТ відвідала Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», де  мала змогу познайомитися з унікальними архітектурними та побутовими особливостями України, відвідати низку музеїв на території даного заповідника.


Студентка групи ДІД-61 м Пащенко Юлія 28 вересня 2019 р. під час екскурсії
до  Національного історико-етнографічного заповідника, скансена
(музея під відкритим небом)  «Переяслав»

          

Участь у Дні кар’єри ЄС у м. Полтава

10 квітня 2019 р. студенти груп ДІД-11, ДІД-11і, ДІД-21і та ДІД-51м взяли участь у проведенні Дня кар’єри ЄС, який проходив у ПУЕТ. Під час заходу студенти мали можливість ознайомитися з інформацією (прес-анонсами та прес-релізами, рекламними буклетами) про  працевлаштування на підприємствах м. Полтава, поспілкуватися з представниками організацій та установ.


Студенти групи ДІД-11 та ДІД-11і та представники Управління державної міграційної служби України в Полтавській області під час проведення Дня кар’єри ЄС


Студентки групи ДІД-51м Костиренко Оксана та Пащенко Юлія знайомляться з інформацією підприємств та установ міста


Студенти 1 та 5 курсів спілкуються з представником банківської установи


Корчан Євгенія (ДІД-21і) та Пащенко Юлія (ДІД-51м) перед відкриттям Дня кар’єри ЄС у м. Полтава, який проходив у стінах ПУЕТ

          

Колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Полтавського університету економіки і торгівлі щиро вітає студенток І-го курсу Поливоду Дарію та Козоріз Тетяну з нагородженням дипломом І ступеня за активну участь у щорічній студентській науковій конференції ПУЕТ, на якій вони успішно презентували оригінальну наукову розробку «Музичні документи».


Студентки групи ДІД-11б Козоріз Тетяна та Поливода Дарія
з куратором групи асистентом Двірною О.А. після отримання дипломів І ступеня. 27.03.2019 р.


Поливода Дарія (студентка групи ДІД-11б) з дипломом І ступеня. 27.03.2019 р.


Козоріз Тетяна (студентка групи ДІД-11б) з дипломом І ступеня. 27.03.2019 р.

          

Щорічна студентська наукова конференція ПУЕТ 26-27 березня 2019 р.

Студенти 1, 2, 4, 5 та 6 курсів денної та заочної форми навчання спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» взяли активну участь у роботі щорічної наукової студентської конференції ПУЕТ.


Під час студентської наукової конференції 26 березня 2019 р.


Викладачі кафедри ДІДЕС асистент Литвиненко Ю.О., асистент Двірна О.А., професор Оніпко Т.В. та доцент Білоусько Т.М.  – члени жюрі


        Студентка групи  ДІД-11б Поливода Дарія під час виступу з науковою  доповіддю на тему «Музичні документи»


Активні учасники наукових конференцій як в Україні, так і за її межами Дрижирук Ольга   група ДІД-41) та Пащенко Юлія (група ДІД-51м)

          

Отримання дипломів  магістрів

25 січня 2019 р. випускники спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» денної та заочної форм навчання отримали дипломи магістрів. Колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних щиро вітає усіх вас та ваших рідних з цією  знаменною подією  і бажає успішної реалізації на практиці набутого вами багажу знань!!!


        Доц. кафедри ДІДЕС Білоусько Т.М. зі студентами-магістрами, випускниками 2019 р.


Куратор групи ДІД-61 м асистент Литвиненко Ю.О., випускники Хруль К.
та Пелих О. під час урочистостей з нагоди вручення дипломів магістра 25.01.2019 р.


Студенти групи ДІД-61 м Хруль К., Медвінська К. та Пелих О.
перед отриманням дипломів магістра. 25.01. 2019 р.

          

Захист дипломних робіт студентами-магістрами

20-22 грудня 2018 р. відбулися захисти дипломних робіт студентами-магістрами спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність». Вітаємо наших випускників, які продемонстрували гарні теоретичні знання, підкріплені практичними навичками!


Після закінчення захисту дипломних робіт


Радісні хвилини після захисту дипломних робіт


Владислав Олійник та Тарас Маслак з членами екзаменаційної комісії


Гліб Білоус та Олександр Соколов під час захисту дипломних робіт


Юлія Рибальченко під час виступу


Тарас Маслак демонструє свої знання

          

Результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» за другим (магістерським) рівнем 

    Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2018 року № 2334-л «Про проведення акредитаційної експертизи» з 10 по 12 грудня 2018 р. на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ПУЕТ було успішно проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У складі експертної комісії працювали: Михайлюк Олександр Володимирович – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національної металургії академії України, доктор історичних наук, професор голова експертної комісії; Гомотюк Оксана Євгенівна – завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, доктор історичних наук, професор.

За результатами перевірки експертна комісія зробила позитивний висновок щодо можливості акредитувати освітньо-професійну програму «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за другим (магістерським) рівнем у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».


      Голова експертної комісії проф. Михайлюк О.В. під час спілкування з викладачами кафедри ДІДЕС


          Ділова бесіда голови експертної комісії проф. Михайлюка О.В. із
завідувач кафедри ДІДЕС проф. Оніпко Т.В.


Голова експертної комісії проф. Михайлюк О.В. підписує експертні висновки
на кафедрі ДІДЕС

          

Участь у круглому столі

22 листопада 2018 року студенти груп ДІД-11 та ДІД-11і взяли участь у круглому столі з нагоди 85-річниці Голодомору 1932-1933 рр., який відбувся у Полтавській обласній державній адміністрації. Під час заходу у студентів була можливість поспілкуватися з відомими науковцями – професором Якименком М.А. та професором Аліманом М.В. щодо важливості збереження архівних документів.


Студенти груп ДІД-11 та ДІД-11і з відомим науковцем, професором Аліманом М.В.
під час круглого столу


Студенти груп ДІД-11 та ДІД-11і з відомими науковцями – професором Аліманом М.В. та професором Якименком М.А. під час круглого столу

          

Участь студентів 1 курсу у Ярмарці вакансій

14 листопада 2018 року студенти груп ДІД-11, ДІД-11і, ДІД-21і, ДІД-51м взяли участь у Ярмарці вакансій, яка проходила в ПУЕТ, під час якої мали можливість поспілкуватися з роботодавцями.


Студентки групи ДІД-11 Поливода Дар’я та Козоріз Тетяна на Ярмарці вакансій


Студентка групи ДІД-11 Козоріз Тетяна спілкується з працівниками Полтавського обласного центру зайнятості


Студентки групи ДІД-11 Поливода Дар’я та Козоріз Тетяна на Ярмарці вакансій

          

Зустріч з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек

26 вересня 2018 р. напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася зустріч студентів 1 курсу спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" із завідувачем філіалу №7 Централізованої бібліотечної системи м. Полтави Людмилою Олександрівною Заливчою.


Студенти гр. ДІД-11 та ДІД-11і під час зустрічі

          

Участь у арт-проекті «Полтава вишивана»

Нинішні та майбутні студенти спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Полтавського університету економіки і торгівлі 22 вересня 2018 року взяли активну участь у щорічному арт-проекті "Полтава вишивана", присвяченому Дню міста.


Студентки групи ДІД-11б та ДІД-11і


Асистент Двірна О.А. зі студентами 1 курсу

          

Поєднання теоретичних знань і практичних компетентностей

21 вересня 2018 р. студенти спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Полтавського університету економіки і торгівлі відвідали Полтавську Галерею мистецтв, де експонуються інформаційно насичені твори західноєвропейського та вітчизняного мистецтва. Захід був присвячений Дню міста.


Студенти групи ДІД-11 б біля Полтавської Галереї мистецтв

          

Екскурсія студентів-першокурсників до музею

14 вересня 2018 р. студенти-першокурсники – майбутні документознавці (група ДІД-11 і) Полтавського університету економіки і торгівлі з метою набуття практичних навичок з навчальної дисципліни «Основи музеєзнавства» відвідали Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви».


Студенти групи ДІД-11і із завідувачем кафедри проф. Оніпко Т.В. та куратором асистентом Двірною О.А. під час екскурсії до музею


Студенти групи ДІД-і  у вестибюлі  ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

          

Екскурсія до музею історії ПУЕТ

7 вересня 2018 року студенти групи ДІД-11б разом з куратором асистентом Двірною О.А. відвідали музей історії Полтавського університету економіки і торгівлі, де мали можливість не лише ознайомитися з історією його створення та музейними фондами, але й поспілкуватися з відомими науковцями.


Д. пед. н., проф. Стрельніков В.Ю. інформує студентів групи ДІД-11 б про історію та перспективи вищої освіти в Україні та за кордоном


Студенти групи ДІД-11 б. та куратор асистент Двірна О.А. під час екскурсії
до музею історії ПУЕТ


Студенти групи ДІД-11 б біля макету ПУЕТ під час екскурсії до музею університету

          

Вручення залікових книжок студентам-першокурсникам 
1 вересня 2018 року

Колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Полтавського університету економіки і торгівлі вітає студентів-першокурсників – майбутніх фахівців у галузі документознавства та інформаційних ресурсів з отриманням ними залікових книжок. Бажаємо  Вам успішного плавання в інформаційному просторі!!!


1 вересня 2018 року – перший день  у  ПУЕТ. Знайомство із завідувачем кафедри ДІДЕС  проф. Оніпко Т.В. та куратором групи асистентом Двірною О.А.

          

Захист бакалаврських робіт студентами груп ДІД-21і та ДІД-41

Дорогі наші випускники-бакалаври напряму підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність" та спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма "Документознавство та інформаційна діяльність", колектив кафедри ДІДЕС Полтавського університету економіки і торгівлі вітає ВАС з успішним захистом дипломних робіт! Ми Вами пишаємося! Молодці, усі достойно подолали бакалаврський рубіж! Сподіваємося, що і магістерський рубіж Ви подолаєте успішно!!!


25 червня 2018 р.  Студенти групи ДІД-41 та ДІД-21і з головою Екзаменаційної Комісії Пустовітом Т.П.


 26 червня 2018 р.  Студенти групи ДІД-41 після захисту бакалаврських робіт


26 червня 2018 р.  Студент групи ДІД-41 Міхалін Іван після успішного виступу


26 червня 2018 р.  Староста групи ДІД-41 Карпенко Юлія, успішно поєднує навчання і роботу в університеті


26 червня 2018 р.  Студентка групи ДІД-41 Пащенко Юлія

          

Екскурсія гоголівським місцями

6 червня 2018 р. д.і.н., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Оніпко Т.В. та випускниця 2018 р. спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» (нині – працівник бібліотеки ПУЕТ) Тесля Т.С. провели екскурсію «Гоголівськими місцями» для бухгалтерів вищих навчальних закладів України, які перебували в ПУЕТ з метою підвищення кваліфікації.


Учасники екскурсії  біля Миколаївської церкви в славнозвісній Диканьці


Алея, що веде до Миколаївської церкви ( м. Диканька)


На батьківщині М.В. Гоголя в колишній Василівці (нині село Гоголево Шишацького району Полтавської області)


Музей-садиба М.В. Гоголя


На території музею-садиби М.В. Гоголя


Грот та території музею-садиби М.В. Гоголя

          

Передзахист бакалаврських робіт студентами-документознавцями

30 травня 2018 року відбувся передзахист бакалаврських робіт студентами груп ДІД-21 і та ДІД-41, під час якого відбулося активне обговорення презентацій. Викладачі кафедри ДІДЕС та студенти серед інших відзначили високий рівень підготовки бакалаврської роботи студентки групи ДІД-21і Костиренко Оксани.


Зав. кафедри ДІДЕС, д.і.н., професор Оніпко Т.В. зі студентами груп ДІД-21і та ДІД-41 по закінченні передзахисту


Виступ студентки групи ДІД-21і Костиренко Оксани


Під час обговорення презентацій


Студент групи ДІД-41 Сидоров Сергій та його науковий керівник –
к.т.н., доцент кафедри ДІДЕС Ольховський В.О.


Студентки групи ДІД-41 Лещенко Єлизавета та Івко Марина з науковим керівником – ст. викладачем кафедри ДІДЕС Денисенко Н.Г.

          

Поєднуючи теорію та практику

У студентів-документознавців є можливість отримати дуальну освіту, переваги якої полягають у поєднанні навчанні та практичної діяльності як у структурних підрозділах ПУЕТ, так і структурних підрозділах інших закладів. Тим самим студенти мають можливість удосконалити свої професійні компетентності.

Хорошою традицією стало проведення кафедрою документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах практичних занять у бібліотеці ПУЕТ. З метою набуття студентами практичних навичок з організації виставкової роботи систематично проводяться практичні заняття в читальній залі бібліотеки університету.


Студентка групи ДІД-41 Карпенко Ю.Ю. на робочому місці
в Інституті заочно-дистанційного навчання ПУЕТ


Робочий день студентки групи ДІД-41 Пащенко Ю.В. у приймальній комісії ПУЕТ


Диспетчерська – це важливий структурний підрозділ науково-навчального центру ПУЕТЗадоволена своєю роботою в диспетчерській студентка-магістр
ДІД-51 Рибальченко Ю.В.


Студентка групи ДІД-31і (заочна форма навчання) Нутріхіна Н.О. виконує обов’язки адміністратора баз даних у приймальній комісії Полтавського коледжу нафти та газу.

          

Екскурсія до Опішного – столиці українського гончарства

3 травня 2018 р. д.і.н., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Оніпко Т.В. провела екскурсію «Визначні місця Полтавщини» для аудиторів Міжгалузевого центру якості «ПРИРОСТ» Української асоціації якості, які упродовж 2-4 травня 2018 р. перебували в ПУЕТ.


Екскурсія до Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

          

Наукові досягнення студентів

17 квітня 2018 р. у рамках XLI Міжнародної наукової студентської конференції Полтавського університету економіки і торгівлі «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльності підприємств і установ», під час якої студенти-документознавці 1-5 курсів презентували цікаві наукові розробки. Викладацький колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ПУЕТ вітає учасників конференції і бажає їм подальших творчих здобутків!!!


Студенти-документознавці перед початком роботи секції


               Асистент кафедри ДІДЕС Двірна О.А. та студентки групи ДІД-11 інт.
Корчан Євгенія та Панасенко Альона


Виступає студентка групи ДІД-41 Карпенко Юлія


На питання присутніх дає відповідь студентка групи ДІД-41 Пащенко Юлія


На фото: студентка групи ДІД-51 м Рясна Марія


 Асистент кафедри ДІДЕС Двірна О.А., Пащенко Юлія  (диплом І ступеня) та Панасенко Альона  (диплом ІІІ ступеня). 18.04. 2018 р.

          

Участь у презентації фотовиставки архівних документів
 з нагоди 100-річчя від дня народження Олеся Гончара

     3 квітня 2018 року студенти-документознавці 2, 3 та 4 курсів Полтавського університету економіки і торгівлі мали можливість бути присутніми на презентації фотовиставки в Державному архіві Полтавської області з нагоди 100-річчя від дня народження відомого українського письменника та громадського діяча, нашого земляка Олеся Гончара. У ході презентації студенти спілкувалися з директором архіву В.В. Гудим, заступником директора архіву Т.П. Пустовітом, відомими громадським і політичним діячем М.Г. Кульчинським та іншими учасниками заходу.


Студентки групи ДІД-21і,  групи ДІД-31 і асистент кафедри ДІДЕС
Александрова О.В. під час презентації


     Студенти групи ДІД-41 під час презентації  фотовиставки з нагоди 100-річчя від дня народження Олеся Гончара у Державному архіві Полтавської області


Студенти-документознавці під час презентації

          

Успішний захист дипломних робіт студентками-документознавцями

23 лютого 2018 року успішно захистили дипломні роботи випускники-магістри денної та заочної форм навчання – Тесля Тетяна, Куян Альона, Аксьонова Олена та Романенко Інна.


Викладачі кафедри ДІДЕС проф. Оніпко Т.В., проф. Колєчкіна Л.М.,
доц. Білоусько Т.М. та студентки-магістри після захисту дипломних робіт


2 березня 2018 р. студентки групи ДІД-61м Тесля  Тетяна та Куян Альона отримали дипломи магістрів з відзнакою

          

Зустріч студентів-документознавців з випускником ПУЕТ

30 листопада 2017 р. для студентів-магістрів групи ДІД-51 (документознавство та інформаційна діяльність) заочної форми навчання Полтавського університету економіки і торгівлі була організована зустріч з випускником ПУЕТ, позаштатним консультантом з питань міжнародного співробітництва Регіонального фонду підтримка підприємництва у Полтавській області Чижевським Владиславом Сергійовичем, під час якої йшлося про молодіжний проект «Творці майбутнього».

          

Практичне заняття в бібліотеці ПУЕТ

17 листопада 2017 р. для студентів групи ДІД-11 і (документознавство та інформаційна діяльність) заочної форми навчання Полтавського університету економіки і торгівлі з метою набуття практичних навичок з організації виставкової роботи було проведено практичне заняття в читальній залі вишу. Студенти мали можливість оглянути книжкові виставки, поспілкуватися із працівниками бібліотеки С.В. Садовою, Л.А. Лозою та Н.В. Чмирьовою, а також поділитися враженнями від виставки лісової скульптури народного умільця Івана Долюка.

          

Співпрацюємо з Німеччиною заради майбутнього Полтави

Студенти-магістри групи ДІД-61 Тесля Т.С. та Куян А.М. протягом вересня-листопада 2017 р. пройшли передмагістерську виробничу практику в проекті «Інтегрований розвиток міст в Україні» в м. Полтава та Комунальній організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради в рамках співпраці України з Німеччиною. З 14 по 17 вересня 2017 р. студентки взяли участь у підготовці та проведенні фестивалю «Майстерня міста», присвяченого майбутньому Полтави.


Студентки групи ДІД-61м Тесля Т.С. та Куян А.М. під час фестивалю
«Майстерня міста»


Студентки групи ДІД-61м Тесля Т.С. та Куян А.М. під час фестивалю
 «Майстерня міста»


Студентка групи ДІД-61м Куян А.М. під час фестивалю
 «Майстерня міста»


Студентка групи ДІД-61м Тесля Т.С. під час фестивалю
 «Майстерня міста»

          

12-13 травня 2016 року за ініціативи колективу кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації».

В конференції взяли участь дослідники з вишів та науково-дослідних установ з різних регіонів України, Білорусі, Канади, США. У збірнику матеріалів конференції опубліковано доповіді 116 учасників: із-поміж доповідачів –18 докторів наук, із них 1 член-кореспондент НАН України, а також 40 кандидатів наук.

У межах конференції відбулася проблемна панельна дискусія з питань електронного врядування за участю  фахівців підприємств, установ, органів державного управління, зокрема Полтавської обласної державної адміністрації та районних рад м. Полтави. Активну участь в обговоренні проблем конференції взяли студенти – майбутні документознавці.

          

Міжнародна  науково-практична конференція

«Структурні зміни у суспільстві та економіці
під впливом комунікацій та інформації»

Шановні викладачі ВНЗ, представники науково-дослідних інститутів, підприємств, установ та організацій, органів державного управління і місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти!

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції «Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації», яка відбудеться 12-13 травня 2016 року

Тематичні напрями конференції:

 1. Інтернет як соціокультурний феномен.
 2. Інфокомунікаційні технології та мережі.
 3. Розвиток і технології соціальних комунікацій.
 4. Теорія, історія та практика документознавства в контексті новітніх трансформацій.
 5. Інформаційна діяльність сучасних підприємств, установ, органів державного управління.
 6. Бібліотечна, архівна та музейна компоненти документознавчо-інформаційної діяльності.
 7. Математичне та імітаційне моделювання в прийнятті управлінських рішень.

У межах тематичних секцій будуть організовані проблемні панельні дискусії з питань електронного врядування та проблем математичного моделювання інформаційних і комунікаційних процесів.

Інформаційний лист 

Информационное сообщение 

Час проведення:

 • 12-13 травня 2016 року 10:00

Місце проведення:

 • ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

          

22 жовтня 2015 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі за ініціативи колективу кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах відбувся круглий стіл "Українська кооперація через призму особистостей" за участю відомих науковців, дослідників історії міжнародного та вітчизняного кооперативного руху з Києва, Вінниці і Полтави: В.П. Рекрута, Ф.І. Ленченка та М.В. Алімана. Серед гостей університету був і нащадок основоположника української сільськогосподарської кооперації Миколи Левитського - Ігор Євгенійович Левитський. Відкриваючи захід, проректор з наукової роботи ПУЕТ, професор С.В. Гаркуша акцентував увагу на важливості продовження студентами кращих традицій української кооперації та залучення їх до пошукової роботи у вітчизняних архівах.

          

19 жовтня 2015 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася лекція-презентація, присвячена 160-річчю від дня народження відомого історика, літописця українського козацтва, архівіста, археолога, музеєзнавця, етнографа, фольклориста, письменника та мовознавця Дмитра Івановича Яворницького за участю завідувача філіала № 7 Централізованої бібліотечної системи м. Полтави Заливчої Л.О. та студентів груп ДІД-11, ДІД-21, ПР-12і та Т-31.

Студенти - майбутні документознавці, правознавці та фахівці туристичного бізнесу виявились небайдужими до наукової спадщини цієї непересічної постаті.

          

З Днем знань!!!

ПОЗДОРОВЛЯЄМО НАШИХ ДОРОГИХ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ З ДНЕМ ЗНАНЬ!!!!

БАЖАЄМО ЗАВЖДИ ВАМ ВІДЧУВАТИ, ЩО ВАШІ ЗНАННЯ - РУШІЙНА СИЛА ВАШОГО УСПІХУ І ПРАГНУТИ ЙОГО!!!!!

УСІХ БЛАГ У ЦЕЙ СВІТЛИЙ ДЕНЬ!!!!

Колектив кафедри
документознавства та
інформаційної діяльності
в економічних системах

          

Випускники 2015 року, магістри спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" після випуску з університету працюють на посадах:

 1. Александрова Оксана - викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ПУЕТ.
 2. Рокотянська (Лавренюк) Катерина - викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ПУЕТ.
 3. Деркач Вікторія - співробітник навчально-наукового інформаційного центру ПУЕТ.
 4. Кривошапко Світлана – документовед, інформаційний менеджер НПООО Інтернет-провайдера "Солвер".
 5. Дупіряк Вікторія - логіст в фірмі-системному інтеграторі "Інтеллект-сервіс".
 6. Теєту Анжела - інспектор деканату по роботі з іноземними студентами ПУЕТ (із знанням англійської мови).
 7. Савченко Вікторія - працює не за спеціальністю.
 8. Глухова Валерія - адміністратор в торговому центрі в Об’єднаних Арабських Еміратах.
 9. Палагута Сергій - співробітник департаменту Полтавської обласної державної адміністрації, аспірант в ПУЕТ.
 10. Остапченко Ігор - навчається у другій магістратурі по спеціальності "Бізнес-адміністрування" в ПУЕТ.

Колектив кафедри дуже радий за своїх випускників, що вони працевлаштовані в такі важкі кризові часи.

          

Кафедра у 2015 році відзначає своє перше п’ятиріччя. Значною подією для нашої молодої кафедри стало успішне проходження акредитації спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» ОКР магістр та перший випуск наших магістрів. Для історії нашої кафедри – це подія, тому, що колектив кафедри, практично в екстремальних умовах, майже з «нуля» створив необхідний потенціал для підготовки бакалаврів і магістрів.

Випускники магістратури залишилися працювати на різних посадах, пов’язаних з їх фахом, і в університеті, і на кафедрі на посадах викладачів-стажистів, які підготували своє «слово про кафедру», яке ми долучаємо до короткої інформації.

Слово випускників-магістрів:

31 серпня 2011 року відбулося наше перше офіційне знайомство з кафедрою «Документознавтва та інформаційної діяльності». Нас зустріли наші майбутні викладачі з посмішкою, теплом і турботою. Адже ми були першою групою, яку набрала кафедра.

З першого дня навчання з нами ділились своїми знаннями високі професіонали своєї галузі. Кожен день нам хотілося йти до наших улюблених викладачів на захоплюючі лекції, за новими матеріалами. Наша кафедра запрошувала професіоналів своєї справи з різних міст і галузей, щоб ми мали змогу поспілкуватися із гостями, перейняти їх безцінний досвід, задати їм свої питання.

З першого року навчання викладачі кафедри залучали нас до наукової діяльності. Так, вже 10 квітня 2012 р. ми вже прийняли участь у науковій студентській конференції, яка для фаху «Документознавоство та інформаційна діяльність» була знаменною через те, що вперше у її складі працювала секція спеціальності «Сучасні проблеми розвитку документознавства». За підсумками роботи наші студенти здобули призові місця та отримали дипломи 1-3 ступенів.

Результати наших перших перемог згодом були втілені у наших наступних наукових дослідженнях і безпосередньо у наших дипломних роботах. За це ми безмежно вдячні кожному викладачу, який став для нас і порадником і керівником.

У 2013 році студенти нашої групи взяли участь у фаховій Олімпіаді в Донецькому національному університеті, де ми представляли наш університет і кафедру. За результатами тестування з фахових дисциплін документознавчого циклу одна з наших студенток виборола номінацію за кращі знання у галузі  документознавства!

25 червня 2013 року ми відзначали випуск перших бакалаврів фаху «Документознавство та інформаційна діяльність», на святкування було запрошено і нашу найкращу кафедру, щоб розділити з ними цей важливий і радісний момент. Ці два роки пролетіли дуже швидко і були сповнені яскравих подій. За це ми вдячні найкращому складу кафедри ДІДЕС, нашому улюбленому куратору Денисенко Н.Г. і найкращому завідувачу кафедри - Макаровій М.В.

Цього ж 2013 року, після успішної здачі екзаменів, десять студентів вступили до магістратури, яка була відкрита для нас з надзвичайними труднощами і в екстремальні терміни, за що також вдячні нашій кафедрі, бо ми отримали можливість здобувати вищу освіту вже у рідних стінах ПУЕТ.

Нам було важко і в той же час приємно навчатися. Ми здобули найкращі знання і вміння у наших викладачів-професіоналів своєї справи, зросли як особистості. В нашій групі шість студентів отримали диплом з відзнакою.

Роки навчання в ПУЕТ залишаться в наших спогадах назавжди. Полтавський університет економіки і торгівлі – це сучасний вищий навчальний заклад з кваліфікованим складом викладачів та новітніми системами навчання. Університет надав нам широкий спектр інформації, практики, знань, креативу, ідей, цікавих завдань та результатів.

Навчання в університеті заклало надійний фундамент для побудови майбутньої кар'єри не дипломом для роботодавця, а знаннями, які знадобляться протягом усього нашого життя.

Від щирого серця хочемо висловити подяку усім викладачам кафедри за цікавий, а головне ефективний підхід у навчанні, за широкі базові знання у сфері документознавства та інформаційної діяльності. Завдячуючи їм, ми здобули неймовірний багаж знань. постійно вдосконалювалися у індивідуально-особистісному розвитку здібностей, набуттю знань, умінь і навичок, які формують основу конкурентних переваг наших випускників на ринку праці. Викладацький склад кафедри став для нас справжньою сім’єю.

Особливі слова подяки хочеться висловити завідувачу кафедри Макаровій Маріані Володимирівні, яка всі роки навчання турбувалася та опікалася нами, немов власними дітьми, яка розділяла з нами наші перемоги та досягнення. Спасибі Вам за відповідальність та увагу до кожного студента, за створення комфортної атмосфери для нашого навчання та зростання!
Як сказав Антон Павлович Чехов: «Людина тоді стає кращою, коли ви покажете їй, яка вона є», на кафедрі нам це довели.

Стажисти-викладачі кафедри ДІДЕС –
Рокотянська К.С., Александрова О.В.

          

У грудні 2014 року доцент кафедри Сергій Володимирович Гаркуша успішно захистив докторську дисертацію на тему «Моделі та методи продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем на основі оптимального розподілу мережних ресурсів» та одержав диплом доктора технічних наук.

Сергій Володимирович прийшов на кафедру у 2006 році пошукачем з темою кандидатської дисертації, яку успішно захистив у 2009 році, успішна робота над якою стала стартом  для підготовки і успішного захисту докторської дисертації.

За словами Сергія Володимировича таке стрімке формування молодого доктора наук стало можливим завдяки суттєвої підтримки усього колективу кафедри, якій він завжди залишиться вдячним.

          

У травні 2014 року ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і колектив випускової кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах отримав ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 8.02020501 «Документознавство та інформаційна діяльність» заочної форми навчання на 30 місць, додатково до ліцензії на підготовку магістрів денної форми навчання на 10 місць.  

З першого вересня 2014 року в заочній магістратурі кафедри за фахом 8.02020501 «Документознавство та інформаційна діяльність»  навчається  28 студентів.

Постійно запрошуємо студентів-бакалаврів продовжити навчання на новому освітньо-кваліфікаційному рівні за стаціонарною і заочною формами навчання.

          

15-16 квітня 2014 року відбувся День інформаційного аналітика у межах Дня науки ПУЕТ. Вперше першокурсники фаху 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» брали масову участь у такому заході із презентаціями-доповідями:

1. Моніторінг подій соціально-політичного життя країни як метод інформаційної аналітики

Пономарьов Віталій Анатолійович, ДІД-12
Соколов Олександр Сергійович, ДІД-12
Маслак Тарас Андрійович, ДІД-12
Тимофєєв Євгеній Андрійович, ДІД-12
(керівник – Макарова М.В., д.е.н., професор,
Колєчкіна Л.М., д.ф-м.н., професор)

2. Інвент-аналіз в соціальних мережах як метод інформаційної діяльності

Рясна Марія Вячеславівна, ДІД-12
Медвінська Катерина Валеріївна, ДІД-12
Ожерельєва Катерина Ігорівна, ДІД-12
Сіренко Тетяна Олександрівна, ДІД-12
(керівник – Макарова М.В., д.е.н., професор,
Колєчкіна Л.М., д.ф-м.н., професор)

3. Подієва аналітика при складанні хронічки перебігу соціально-політичних процесів

Андреєва Аліна Олегівна, ДІД-11
Погоріла Наталія Володимирівна, ДІД-11
Павлова Анастасія Володимирівна, ДІД-11
 (керівник – Макарова М.В., д.е.н., професор,
Гаркуша О.В., к.т.н.,ст.викладач )

4. Інструменти хронологічного аналізу суспільного життя України

Шацька Олександра Вікторівна, ДІД-11
Чевічелова Карина Володимирівна, ДІД-11
Лісняк Юлія Вікторівна, ДІД-11
 (керівник – Макарова М.В., д.е.н., професор,
Гаркуша О.В.,к.т.н.,ст.викладач )

5. Соціальні мережі як засіб комунікації

Медвінська Катерина Валеріївна, ДІД-12
 (керівник – Литвиненко Ю.О., асистент)

Командні доповіді студентів було відзначено почесними грамотами ректорату.

          

Стажування в Університеті прикладних наук Fontys в м. Ейндховен (Нідерланди) у квітні 2013 р.

У межах виконання Полтавським університетом економіки і торгівлі заходів міжнародної угоди Ecommis Plus, співпрограми дворівневої навчальної програми з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі 516813-TEMPUS-1-2011-1-LTTEMPUS-JPCR у квітні 2013 р. відбулося двотижневе стажування д.е.н., професора, завідувача кафедри інформаційної діяльності в економічних системах Макарової М.В. в Університеті прикладних наук Fontys (м. Ейндховен, Нідерланди).

Програма стажування англійською мовою передбачала розгляд широкого кола питань - від методології і методики викладання у сучасному університеті, до специфічних питань інформаційної безпеки, Інтернет-маркетингу, електронних європейських платіжних систем тощо.


В перший день стажування з улюбленими колегами з Одеського національного економічного університету

У межах стажуваннях було відвідано офіс місцевого системного інтегратора Prodigit, бізнес-центр і Технічний університет Ейндховена, де їх фахівці ознайомили учасників програми стажування зі спецификою розвитку інформаційного бізнесу в Нідерландах. Нагадаємо, що Ейндховен традиційно вважається місцевим осередком високих технологій через розташування у місті центрального офіса всесвітньо відомої компанії Philips.


На факультеті інформаційних технологій за проектуванням мобільного програмного застосування

В результаті успішного опанування програмою стажування проф. Макаровою М.В. було отримано сертифікат.


Отриманий за результатами стажування сертифікат

Також проф. Макаровою М.В. було заключено договір про співробітництво між ВНЗ Укооспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" і Університетом прикладних наук Fontys, в межах якого викладачі університету вже отримали запрошення відвідати  захід Staff Training Week “Quality Assurance through Internationalisation”  10-14 лютого у м. Ейндховен.

Реєстрація на нього відкрита за адресою www.fontys.edu/stafftrainingweek до 10 грудня 2013 р.

          

З Днем знань!!!

ПОЗДОРОВЛЯЄМО НАШИХ ДОРОГИХ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ З ДНЕМ ЗНАНЬ!!!!

БАЖАЄМО ЗАВЖДИ ВАМ ВІДЧУВАТИ, ЩО ВАШІ ЗНАННЯ - РУШІЙНА СИЛА ВАШОГО УСПІХУ І ПРАГНУТИ ЙОГО!!!!!

УСІХ БЛАГ У ЦЕЙ СВІТЛИЙ ДЕНЬ!!!!

Колектив кафедри інформаційної діяльності
 в економічних системах

          

18.12.2012 р. відбувся День кафедри інформаційної діяльності в економічних системах ПУЕТ для студентів Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму фаху «Діловодство»

У межах Дня кафедри відбулися такі заходи:

 • презентація напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» (ауд. 119), відповіді на питання студентів щодо вступу в ПУЕТ (зав. кафедри ІДЕС проф.. Макарова М.В., провідні викладачі кафедри)
 • демонстрація роботи з комп’ютерною і організаційною технікою в офісі секретаря-референта (ауд. 119), студенти групи ДІД-21, доц. Ольховський В.О.
 • ознайомлення студентів технікуму з матеріально-технічною базою нашого університету і кафедри (ауд. 121, 131, 132, 119, 120)
 • екскурсія в бібліотеку університету (електронні читальні зали, медіа тека)(головний бібліотекар Лисенко Л.В.)
 • пригощання студентів в їдальні університету 
 • презентування студентів технікуму сувенірною продукцію.

Запрошуємо студентів технікуму прийняти участь в інших заходах кафедри і студентської Ради університету!!!! 

          

Майстер-класи проф. Спринсяна В.Г. для викладачів і студентів ПУЕТ

29 листопада 2012 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулися майстер-класи голови Асоціації документознавців України, завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету, кандидата мистецтвознавства, професора Спринсяна Василя Геогійовича.

Перший майстер-клас за темою "Сучасні тенденції підготовки і працевлаштування фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в Україні" відбувся в аудиторії 209 для студентів університету за цим фахом і студентів Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму за спеціальністю "Діловодство". Василь  Георгійович детально зупинився  на тому, ким може нині працювати випускник фаху, на перспективності отримання магістрського рівня підготовки, наголосив на комунікативній й інформаційно-аналітиічній компонентах роботи документознавця, окреслив коло майбутніх місць роботи и посад, що можуть займати випускники фаху. Сподіваємось, що студенти дізналися багато чого нового і несподіваного для себе від провідного фахівця у цій галузі!!

Другий майстер-клас за темою "Проблематика стандартизації підготовки баклаврів і магістрів з документознавства та інформаційної діяльності" був проведений в ауд. 519 для викладачів і провідних співробітників університету. Так, на майстер-класі були присутні:

 • увесь колектив випускової кафедри інформаційної діяльності в економічних системах;
 • завідувач кафедри правознавства д.ю.н., професор Лаврик Г.В., викладачі цієї кафедри;
 •  завідувач кафедри української та іноземних мов, д.ф.н., професор Бобух Н.М.;
 • професор кафедри економіки підприємства, д.е.н., завідувач відділу бібліотеки з завтоматизації  та електронної обробки документів Іванова В.В.;
 • начальник відділу кадрів університету Гармаш Н.М.;
 • головний бібліотекар університетської бібліотеки Лисенко Л.В., начальник відділу комплектування та обробки літератури Бабенко Ю.В.;
 • молоді доценти кафедр маркетингу і менеджменту Яловега Н.І., Барибіна Я.О., асистент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД Білоус Ю.А.
 • аспіранти Харківської державної академії культури Микитенко Г.В. і Спасьонова Ю.

Наш гість ознайомився з роботою кафедри, її комп'ютерними аудиторіями,  автоматизованим офісом-секретаря-референта, надбаннями бібліотеки університету з надання інформаційних послуг студентам університету.

Сподіваємося, що зустрічі студентів фаху і колективу випускової кафедри з провідними фахівцями галузі вже стали доброю традицією!!!

          

4-5 жовтня 2012 року відбулася регіональна зустріч учасників проекту TEMPUS ECOMMIS (детальніше про проект) у стінах Одеського національного економічного університету. В ній взяла участь завідувач кафедри інформаційної діяльності в економічних системах, д.е.н, професор Макарова М.В., уповноважена особа проекту ECOMMIS PLUS від нашого університету.

На зустрічі було обговорено такі питання:

 • Болонський процес 2020: розвиток загальної зони вищої освіти в новій декаді.
 • Європейський досвід впровадження системи накопичення залікових одиниць (ECTS).
 • Завдання проекту по впровадженню пунктів ECTS та шляхи їх вирішення з урахуванням місцевих умов.
 • Організація Електронного бізнес-офісу (EBO).
 • Обговорення видання методичних матеріалів з розробки, впровадження та розвитку нових навчальних курсів, напрямів, предметів в межах проекту.
 • Обговорення розподілення робіт з перекладу та адаптації навчальних матеріалів, одержуваних від європейських партнерів для підготовки впровадження нових навчальних планів в російських і українських університетах.
 • Обмін досвідом щодо розповсюдження інформації про проект і контролю якості проектних активностей.
 • Можливості спільних публікацій.

Фотозвіт про зустріч


Привітання ректора ОНЕУ проф. Зверякова М.І., проректора ОНЕУ Шубартовського Г.І. и професора Вільнюського державного технічного університету - гранд-холдера проекту Папюлиса Н.


Учасники зустрічі – представники ВНЗ України: ОНEE, Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ), Таврійського національного університету (м. Сімферополь), ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". Очолювали делегації - завідувачі провідних кафедр університетів. Університети Росії представляла делегація з м. Самара, на чолі з зав. кафедри електронної комерції Поволзького державного університету телекомунікацій та інформатики, ідеологом проекту професором Юрасовим О.В.


На фото професор Юрасов О.В. (за комп’ютером) і професор Папюліс Н. (ВДТУ).


У літньому садку Одеського будинку вчених.


Провідні професори Таврійського національного університету в галузі економіки та менеджменту Подсолонко йдуть по життю разом!


З доповіддю виступає представник Євросоюзу, професор Папюліс Н.

          

Провідний доцент кафедри ІДЕС Дроздова О.В. приймала участь з доповіддю «Інноваційні підходи до підготовки фахівців документознавчої сфери» в роботі V ювілейної Міжнародної практичної конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI сторіччя», яка відбулася 13-15 вересня в Одеському національному політехнічному університеті.

Організатором конференції виступила кафедра документоведення та інформаційної діяльності ОНПУ, яка вже 14 років готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів по документоведенню та інформаційній діяльності для установ, підприємств, рекламно-інформаційних компаній та інших організацій.

Як відмітив завідувач кафедрою документоведення та інформаційної діяльності гуманітарного факультету ОНПУ Василій Спринсян, головна тематика конференції — розробка та реалізація інноваційних шляхів розвитку інформаційної освіти, науки, промисловості; актуальні проблеми документознавства і соціальних комунікацій.

В роботі конференції приймали участь провідні вчені з України та закордону — Росії, Білорусі, Казахстану, Болгарії, Грузії, Італії, Китаю, Румунії; представники держорганів та інші.

          

Дві студентки фаху "Документознавство та інформаційна діяльність" на запрошення Фонду Пінчука у межах програми "Завтра in ua" взяли участь 15 травня 2012 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у зустрічі талановитих українських студентів із засновником всесвітньо відомого Web-проекту Вікіпедія Джімі Вейлзом, на якій також був присутній видатний український боксер і політичний діяч В. Кличко. Сподіваємося, що студенти університету будуть запрошуватися Фондом і на інші цікаві зустрічі.

          

2-4 квітня 2012 р. у Берлінському технічному університеті відбулася координаційна нарада ключових персон проекту Tempus ECOMMIS. У нараді брала участь контактна особа програми Ecommis Plus в ПУЕТ д.е.н, професор Макарова М.В.

У ході наради були заслухані звіти цільових університетів про хід виконання проекту за перші 6 місяців. Даний звіт включав аналіз діючих навчальних планів в області тематики проекту, інформацію про робочу групу проекту, заходи у рамках поширення інформації про проект серед споріднених університетів, у ЗМІ тощо.

Наш університет був запрошений на нараду координатором проекту від Одеського національного економічного університету проф. кафедри економічної кібернетики Меджибовською Н.С. Крім ПУЕТу угоду ECOMMIS-Plus  підписали представники Вінницького національного аграрного університету).

У ході наради європейськими університетами – учасниками проекту був представлений огляд розроблюваних навчальних матеріалів.

Проведено зустріч і переговори про співробітництво із представником найвідомішого розроблювача корпоративних інформаційних систем SAP.

Також був проведений тренінг по поширенню досвіду в області методики розрахунку пунктів ECTS і опису навчальних планів/дисциплін при їхній розробці. Відбувся обмін досвідом із представниками команди проекту Tempus PROMENG.

У рамках наради була проведена методична сесія «Використання міждисциплінарних досліджень для впровадження нових навчальних програм/модулів і/або нової методики викладання в області електронної комерції», на базі якої виданий збірник доповідей.

Доповідь Макарової М.В. "EDUCATIONAL WEB 2.0 PROJECTS OF THE E-COMMERCE" можна переглянути тут.

          

Ecommis Plus

Полтавський університет економіки і торгівлі виявив готовність стати учасником програми ECOMMIS – Plus.

ECOMMIS Plus – це дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі 516813-TEMPUS-1-2011-1-LTTEMPUS-JPCR детальніше

Ця програма передбачає об'єднання зусиль з метою впровадження, розповсюдження і розвитку результатів проекту TEMPUS ECOMMIS і, зокрема, у сфері удосконалення підготовки, підвищення кваліфікації досвідчених фахівців, проведення наукових досліджень для розвитку інформаційного суспільства.

Контактна особа програми ECOMMIS–Plus у ПУЕТ – д.е.н., професор, зав. кафедри інформаційної діяльності в економічних системах Макарова Маріана Володимирівна.

          

25 жовтня відбулася зустріч груп ДІД-11, ДФД-12і та викладачів кафедри з директором Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки Зеленською Т.І. і директором науково-виробничої фірми «Солвер» к.е.н. Макаровим М.В.

Запрошені фахівці виступили з доповідями про майбутні можливості випускників фаху «Документознавство та інформаційна діяльність».

          

14 жовтня 2011 року у  ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" відбувся  День гостинності.

Кафедру інформаційної діяльності в економічних системах відвідали учні випускних класів ЗОШ № 2 м. Полтави. 

          

До 10, 14 жовтня - Дня працівника стандартизації і метрології України та Міжнародного дня стандартів силами студентів ДІД-12і була зроблена газета з цього приводу, як офіційний документально-інформаційний орган кафедри ІДЕС.

          

30 березня - 1 квітня  2011 р. завідувач кафедри інформаційної діяльності в економічних системах, д.е.н., професор Макарова М.В. та доцент кафедри культурології, к.і.н. Дроздова О.В. прийняли участь в роботі I-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері» на базі кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету (завідувач – професор, д.е.н. Андрієнко В.М.)  з доповіддю «Інноваційні Інтернет-технології роботи з документом».

Професор Макарова М.В. у межах конференції взяла участь в роботі Круглого столу з питань формування галузевого стандарту вищої освіти (ГСВО) для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

У роботі конференції прийняли участь найвідоміші вітчизняні фахівці у галузі документознавства та інформаційної діяльності, економічної кібернетики:

 • Слободяник Михайло Семенович, видатний вчений у галузі бібліотекознавства та соціальних комунікацій, педагог, доктор історичних наук, професор, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, завідувач кафедри соціальних комунікацій.
 • Лисенко Юрій Григорович, відомий вчений з питань управління економікою трансформаційного періоду, член-кореспондент НАН України,  завідувач кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету, доктор економічних наук, професор.
 • Андрієнко Володимир Миколайович, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету, доктор економічних наук, професор.
 • Філіпова Людмила Яківна, доктор педагогічних наук, професор кафедри документно-інформаційних систем, декан факультету документознавства та  інформаційної діяльності Харківської державної академії культури.
 • Палєха Юрій Іванович, історик, культуролог, документознавець, кандидат історичних та культурологічних наук, доктор філософії з ділового адміністрування, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету.  
 • Комова Марія Василівна, в.о. завідувача кафедри історії, теорії і практики культури Національного університету «Львівська політехніка», к.ф.н., доцент, відомий автор навчальних посібників з документознавства, діловодства, науково-технічної термінології з грифами Міністерства освіти і науки України.

          

25 березня 2011 року кафедра організувала відкритий семінар з питань просунення бізнесу підприємств і компаній в Інтернеті.
Мета семінару:

 • популярізація ідей використання Інтернету як маркетингового каналу для існуючого оффлайнового бізнесу підприємств і компаній.
 • Презентація авторського навчально-популярного курсу з Інтернет-маркетингу і контекстної реклами.

Ведучій семінару – доцент кафедри інформаційної діяльності в економічних системах, кандидат технічних наук, експерт з питань Інтернет-маркетингу і реклами Юдін О.М.

Були запрошені: - маркетологи;

 • рекламісти;
 • менеджери;
 • керівники Полтавьких фірм;
 • усі, кого цікавить застосування сучасних мережних Інтернет-технологій для свого бізнесу.

В семінарі взяли участь фахівці компаній та підприємств:

 • Яна-ТВ (приватней підприємство),
 • ВАТ ЕлектроМотор,
 • ВАТ ПолтаваМаш,
 • Мебельний салон «Статус»,
 • ООО «Автомир-ЛЮКС».

          

 22 січня, 26 лютого та 19 березня 2011 року у  ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" відбулися  Дні відкритих дверей.

Кафедру інформаційної діяльності в економічних системах відвідали студенти Миргородського керамічного технікуму, Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму фаху "Діловодство" зі своїми викладачами, учні кременчуцьких і полтавських шкіл і гімназій, їх батьки. 

          

Шановні випускники шкіл, гімназій, ліцеїв, училищ, технікумів і коледжів!

11 грудня 2010 року о 10:00 у ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" відбувся День відкритих дверей.

В наступному році запрошуємо всіх бажаючих на День відкритих дверей, на зустріч з ректором університету, деканами факультетів, викладачами кафедри ІДЕС та студентами.

          

На базі кафедри ІДЕС відкрито новий фах "Документознавство та інформаційна діяльність" Більш детальну інформацію Ви можете отримати з блогу за адресою dtaid.blogspot.com

          

27 листопада 2010 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся День відкритих дверей.

ПУЕТ відвідали  випускники загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та технікумів Полтавської та інших областей.

На заході кафедра ІОС гостям представила багато цікавої інформації про униіверситет, а також запросила на навчання на НОВУ ПЕРСПЕКТИВНУ спеціальність за напрямом підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Така була зустріч з абітурієнтами

          

23 вересня 2010 р. Полтавський університет економіки і торгівлі отримав ліцензію на навчання студентів за напрямом підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” з обсягом навчання:  50 чоловік на стаціонар і 50 чоловік на заочне відділення.

          

Протягом квітня-травня 2010 р. 9 викладачів кафедри:

професори:

 • Макарова М.В., Юдін О.М.,

доценти:

 •  Енгель П.С., Гаркуша С.В., Білоусько Т.М., Ольховський В.О.

старші викладачі:

 • Наливайко Н.Я., Денисенко Н.Г.

асистент Гаркуша О.В.

пройшли виїзний тренінг з навчання основам роботи у програмному забезпеченні ERP-системи “Парус” і отримали сертифікати корпорації ПАРУС з категорії “ Сертифікований користувач програмного забезпечення” “ПАРУС-МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ 7.40”, “РЕАЛІЗАЦІЯ І СКЛАД 7.40”.

Тренінг провів директор полтавського представництва корпорації Парус  Кошовець Володимир