cектор документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

Склад кафедри

          

Оніпко Тетяна Володимирівна 
Доктор історичних наук, професор

Завідувач сектору документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

Область наукових досліджень: історія України та української культури, краєзнавство, історія  кооперативного руху,  документознавство, музеєзнавство, архівознавство, бібліотечна справа.

Викладає навчальні дисципліни:

 1. Університетська освіта
 2. Основи документознавства
 3. Діловодство
 4. Основи музеєзнавства
 5. Сучасні інформаційні технології в музейній справі
 6. Бібліотечна справа
 7. Архівознавство
 8. Інформаційні технології в архівній справі
 9. Методологія та організація наукових досліджень

Є автором близько 300 наукових і методичних видань, у тому числі 6 одноосібних монографій, а також співавтором 2 колективних монографій.

e-mail: tetianaonipko56@gmail.com

Науковий профіль:

GOOGLE–АКАДЕМІЯ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6mvHOIsAAAAJ&hl=uk  

ORCID ID
https://orcid.org/0000-0001-9591-366X

ResearcherID
https://publons.com/researcher/2128314/

Колєчкіна Людмила Миколаївна
Доктор фізико-математичних наук, професор. Працює в університеті з 1999 року.

Область наукових досліджень: теорія та методи багатокритеріальної комбінаторної оптимізації, проблеми системного аналізу, теорія і практика прийняття управлінських рішень. 

Має понад 200 наукових і методичних праць, проводить керівництво аспірантами.

Викладає навчальні дисципліни:

 1. Системний аналіз інформаційної діяльності
 2. Теорія і практика прийняття управлінських рішень
 3. Інтелектуальні інформаційні технології.
 4. Проектування баз даних

e-mail: ludapl@ukr.net

Науковий профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=eZpL00EAAAAJ&hl=en

Білоусько Тетяна Миколаївна
Кандидат економічних наук, доцент. Працюєв університеті з 1999 року.

Область наукових досліджень: інформаційне забезпечення діяльності установ / підприємств / організацій

Викладає навчальні дисципліни:

 1. Інформаційна справа
 2. Електронні послуги інформаційних установ
 3. Електронний документообіг
 4. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології
 5. Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)
 6. Консалтинг в інформаційній діяльності
 7. Інноваційний менеджмент в інформаційній діяльності
 8. Електронна комерція (Rialto)
 9. Інформаційне забезпечення туризму
 10. Організація роботи офісу та діловодство в туристичному бізнесі

e-mail: belpuet@gmail.com

Науковий профіль:

Google Академія
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lp1DaLoAAAAJ

ORCID ID
0000-0001-6414-3009

Researcher ID (Web of Science Core Collection)
https://publons.com/researcher/F-4259-2017/

Двірна Олена Анатоліївна
Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач. Працює в університеті з 2007 р.

Область наукових досліджень: векторна оптимізація, комбінаторна оптимізація, математичне моделювання

Викладає навчальні дисципліни:

 1. Видавничі системи та Web-дизайн
 2. Прикладне програмне забезпечення
 3. Аналітико-синтетична переробка документів

e-mail: lenadvirna@gmail.com

Науковий профіль:

Google Академія:        
Olena Dvirna
https://scholar.google.com/citations?user=S1WWneEAAAAJ

ORCID ID: 
Olena Dvirna
https://orcid.org/0000-0002-0750-6958

SCOPUS:  
Olena Dvirna
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195305100

ResearcherID: 
Olena Dvirna
https://publons.com/researcher/3297281/olena-dvirna/