кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах

 
Загальна інформація
Інформація для абітурієнтів
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Контакти

Склад кафедри

          

Оніпко Тетяна Володимирівна 
доктор історичних наук, професор
Завідувач кафедри

Область наукових досліджень: досліджує історію України та історію вітчизняної споживчої кооперації, займається проблемами музеєзнавства, архівознавства та краєзнавства, зокрема історією доброчинного та жіночого руху на Полтавщині. Входить до складу Полтавського регіонального центру дослідження та сприяння розвитку кооперації. Активно співпрацює з науковими школами з проблем теорії та історії кооперації Вінниці, Львова, Черкас та Чернігова, а також архівними, бібліотечними та музейними  установами. Пропагує історичні та архітектурні пам’ятки Полтави та області.

Викладає дисципліни:

 1. Архівознавство
 2. Документознавство
 3. Діловодство
 4. Аналітико-синтетична переробка документів
 5. Методологія та організація наукових досліджень
 6. Методика викладання спеціальних дисциплін

Є автором понад 250 наукових і методичних видань, у тому числі 6 одноосібних монографій, а також співавтором 2 колективних монографій.

e-mail: tetianaonipko56@gmail.com

Макарова Маріанна Володимирівна

Доктор економічних наук, професор. Працює на кафедрі з 1995 р.
Відмінник освіти України (2004 р.). Має державну відомчу відзнаку Міністерства освіти і науки України – Знак "За наукові досягнення" (2008 р.)

Область наукових досліджень: документно-інформаційне забезпечення діяльності підприємств і установ, становлення інформаційної економіки, структурны зміни в економіці і освіті під впливом інформаційно-комунікативних технологій. 

Загальна кількість наукових і навчально-методичних опублікованих робіт – близко 200, з них – 1 підручник та 4 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти України, 2 одноосібних і 2 колективних монографії.

Викладає такі дисципліни:

 1. Університетьська освіта
 2. Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)
 3. Інформаційно-аналітична діяльність
 4. Консалтинг інформаційної діяльності
 5. Електронна комерція

e-mail: makarowa45@gmail.com
Предметний блог: e-commerceua.blogspot.com

Колєчкіна Людмила Миколаївна
Доктор фізико-математичних наук, професор. Працює на кафедрі з 1999 року.

Область наукових досліджень: теорія  та методи багатокритеріальної комбінаторної оптимізації, проблеми системного аналізу інформаційної діяльності, теорія і практика прийняття управлінських рішень. 

Викладає дисципліни:

 1. Математичні основи інформаційної діяльності
 2. Захист інформації та інформаційного продукту
 3. Системний аналіз інформаційної діяльності
 4. Теорія і практика прийняття управлінських рішень

e-mail: ludapl@ukr.net

Білоусько Татьяна Миколаївна
Кандидат економічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 1999 року.

Область наукових досліджень: проблеми електронного документообігу, документно-інформаційне забезпечення діяльності туристичних підприємств.

Викладає дисципліни:

 1. Електронний документообіг
 2. Інтернет-технології та ресурси
 3. Документне забезпечення діяльності підприємств і установ
 4. Організація та управління діяльністю інформаційних установ
 5. Інноваційний менеджмент в інформаційній діяльності

e-mail: belpuet@gmail.com

Литвиненко Юрій Олексійович, асистент, працює на кафедрі з 1994 р.

Область наукових досліджень: статистичні методи в економіці, математична статистика

Викладає дисципліни:

 1. Системний аналіз інформаційної діяльності
 2. Математичні основи інформаційної діяльності
 3. Захист інформації та інформаційного продукту
 4. Теорія і практика прийняття управлінських рішень

e-mail: yulit@ukr.net

Кальченко Яніна Юріївна
Асистент, працює на кафедрі з 2007 року.
Область наукових досліджень: проблеми електронного документообігу, документно-інформаційне забезпечення діяльності комунікаційних підприємств.

Викладає дисципліни:

 1. Інформатика
 2. Комунікації в управлінській діяльності
 3. Сучасні комп’ютерні технології
 4. Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

e-mail: kalchenkoyanina@gmail.com

Двірна Олена Анатоліївна, асистент, працює на кафедрі з 2007 р.

Область наукових досліджень: векторна оптимізація, комбінаторна оптимізація, математичне моделювання

Викладає дисципліни:

 1. Web-дизайн
 2. Інформаційні системи та технології в ресторанному господарстві
 3. Інформаційні системи в готельно-ресторанному бізнесі
 4. Інтернет-технології та ресурси
 5. Інформаційні системи в менеджменті
 6. Консалтинг в інформаційній діяльності

e-mail: lenadvirna@gmail.com